Traducere pentru before în română:

before

înaintea (cu genitivul)

Pronunție /bɪˈfɔː(r)/

prepoziție

 • 1

  (earlier than) înaintea (cu genitivul)
  • the day before yesterday alaltăieri
  • the day before the exam ziua dinaintea examenului
  • I was there the week before last am fost acolo acum două săptămâni
  • six weeks before then cu şase săptămâni înainte
  • before long it will be winter nu peste mult timp va veni iarna
  • not before time! nu este prea târziu!
 • 2

  (in order, sequence) înaintea (cu genitivul)
  • G comes before H in the alphabet în ordine alfabetică, G stă înaintea lui H
  • the page before this one pagina anterioară acesteia
 • 3

  (in importance, priority) înaintea (cu genitivul)
  • for him, work comes before everything else pentru el, munca este mai importantă decât orice
 • 4

  (this side of) înaintea (cu genitivul)
  înainte de (cu acuzativul)
  • turn left before the crossroads luaţi-o la stânga înainte de intersecţie
 • 5US

  • ten before six şase fără zece minute
 • 6

  (in front of) în faţa (cu genitivul)
  • she appeared before them a apărut în faţa lor
  • before our very eyes chiar sub ochii noştri
  • to appear before a court a se prezenta în faţa unei instanţe judecătoreşti
  • to bring a bill before parliament a prezenta un proiect de lege parlamentului
 • 7

  (confronting) din faţa/dinaintea (cu genitivul)
  • these are the alternatives before us iată alternativele de care dispunem
  • the task before us sarcina pe care o avem de îndeplinit

adjectiv

 • 1

  precedent
  • the day before ziua precedentă
  • the week/year before săptămâna precedentă/anul anterior

adverb

 • 1

  (at an earlier time) înainte
  • long before cu multă vreme în urmă
  • two months before în urmă cu două luni
  • have you been to India before? ai mai fost în India vreodată?
  • I've never been there before nu am mai fost niciodată acolo
  • I've never seen him before in my life nu l-am văzut niciodată/în viaţa mea

conjuncţie

 • 1

  (in time)
  • before I go, I would like to say that înainte să plec, aş dori să spun că
  • before he goes, I must remind him that înainte ca el să plece, trebuie să îi reamintesc faptul că
  • it was some time before she was able to walk again a durat ceva timp până a fost în stare să meargă din nou
  • oh, before I forget… o, să nu uit…
 • 2

  (rather than) decât să
  • he would die before betraying that secret mai degrabă ar muri decât să dezvăluie secretul acela
 • 3

  (or else)
  • get out of here before I call the police! ieşi de aici până nu chem poliţia!
 • 4

  (as necessary condition) ca să
  • you have to show your ticket before they'll let you in tebuie să le arăţi biletul ca să te lase să intri