Traducere pentru by în română:

by

de

Pronunție /baɪ/

prepoziție

 • 1

  (showing agent, result) de
  • he was bitten by a snake a fost muşcat de şarpe
  • designed by an architect proiectat de un arhitect
  • destroyed by fire distrus de foc
  • by working extra hours făcând ore suplimentare
  • to begin by saying that a începe prin a spune că
 • 2

  (through the means of)
  • to travel by bus/train a călători cu autobuzul/trenul
  • by bicycle cu bicicleta
  • to pay by cheque a plăti cu un cec
  • by candlelight la lumina lumânărilor
  • I know her by sight o ştiu din vedere
  • I took him by the hand l-am luat de mână
  • he has two children by his first wife are doi copii cu prima sa soţie
 • 3

  (according to, from evidence of) în conformitate cu
  • by my watch it is three o'clock după ceasul meu, este ora trei
  • I could tell by the look on her face that she was angry mi-am dat seama că era furioasă după privirea pe care o avea
  • I knew him by his walk l-am recunoscut după mers
  • it's all right by me este în ordine din punctul meu de vedere
 • 4

  (via, passing through) prin
  • by the back door prin uşa din spate
  • to travel to Rome by Venice and Florence a merge (a călători) la Roma trecând prin Veneţia şi Florenţa
 • 5

  (near, beside) lângă
  • by the bed/the window lângă pat/fereastră
  • by the sea pe malul mării
 • 6

  (past)
  • to go or pass by sb a trece pe lângă cineva
  • they passed us by in their car au trecut cu maşina pe lângă noi
  • let us get by lăsaţi-ne să trecem
 • 7

  (showing authorship) de
  • a film by Claude Chabrol un film de Claude Chabrol
  • who is it by? de cine este?
 • 8

  (before, not later than) înainte de
  • by four o'clock/next Thursday înainte de ora patru/înainte de joia viitoare
  • by this time next week până săptămâna viitoare
  • by the time she had got downstairs he was gone până să coboare ea, el plecase
  • he ought to be here by now ar trebui să fi ajuns acolo deja
  • by now it was clear that they were going to win până în acest moment părea clar că ei aveau să câştige
 • 9

  (during)
  • by day as well as by night în timpul zilei, precum şi în timpul nopţii
  • by daylight la lumina zilei
  • by moonlight la lumina lunii
 • 10

  (according to)
  • forbidden by law interzis de lege
  • to play by the rules a juca în conformitat cu regulamentul
  • it seems primitive by western standards pare primitiv după conform standardelor occidentale
 • 11

  (to the extent or degree of) cu
  • prices have risen by 20% preţurile au crescut cu 20%
  • he's taller than me by two centimetres este mai înalt decât mine cu doi centimetri
  • by far de departe
  • it's better by far este de departe mai bun
 • 12

  (in measurements) pe
  • a room 20 metres by 10 metres o cameră de 20 pe 10 metri
 • 13

  (in multiplication, division) cu
  • 10 multiplied by 5 is 50 10 înmulţit cu 5 face 50
 • 14

  (showing rate, quantity) cu, pe
  • to be paid by the hour a fi plătit cu ora
  • by the dozen pe duzină
 • 15

  (in successive degrees, units)
  • little by little puţin câte puţin
  • day by day zi de zi
  • one by one unul câte unul
 • 16

  (with regard to) de
  • he is an architect by profession or trade este arhitect de meserie
  • by birth din naştere
 • 17

  (as a result of) din
  • by accident/mistake în mod accidental/din greşeală
  • by chance din întâmplare
 • 18

  (used with reflexive pronouns)
  • he did it all by himself a făcut-o singur
 • 19

  Marină
  (in compass directions) spre
  • south by south-west sud spre sud-vest

adverb

 • 1

  (past)
  • to go by a trece pe lângă
  • the people walking by trecătorii
  • a lot of time has gone by since then a trecut foarte mult timp de atunci
  • as time goes by pe măsură ce trece timpul
 • 2

  (near) aproape
  • he lives close by locuieşte în apropiere/aproape
 • 3

  (aside, in reserve)
  • to put money by a pune bani deoparte
 • 4

  (to one's house)
  • come by for a drink a trece pe la cineva ca să bea un pahar de băutură