Există 2 (de) traduceri principale ale call în Română

: call1CALL2

call1

apel (telefonic)

Pronunție /kɔːl/

substantiv

 • 1

  Telecomunicații
  (from) (de la) apel (telefonic)
  • (tele) phone call telefon (de la)
  • to make a call a telefona
  • to make a call to Italy a telefona în Italia
  • to give sb a call a telefona pe cineva
  • to return sb's call a răspunde apelului telefonic al unei persoane, sunând persoana respectivă ulterior
 • 2

  (for) (de) (după) (cry) (human) strigăt
  (animal) urlet
  • to give sb a call a-i da cuiva un telefon
 • 3

  (summons) convocare
  • to put out a call for sb a convoca pe cineva
 • 4

  (visit) vizită
  • social call vizită de curtoazie
  • literal to make or pay a call a trece
 • 5

  (for) (pentru) (cu privire la) (demand) cerere
  • there were calls for his resignation s-a cerut demisia lui
  • she has many calls on her time ea este foarte solicitată
  • we don't get much call for that nu prea sunt cereri pentru asta
  • to have first call on sth a avea prioritate asupra unui lucru
 • 6

  (need)
  • there's no call for sth/to do nu este nevoie de ceva/să facă
  • there was no call for her to say that nu avea nici un motiv să spună asta
 • 7

  (allure)
  (of) (cu genitivul) ademenire
 • 8

  Sport
  decizie (luată de un arbitru într-o competiţie sportivă)
 • 9

  (for repayment) cerere de rambursare
  • a call for capital/tenders cerere de capital/de oferte de vânzări
 • 10

  (duty)
  • to be on call a fi de gardă
 • 11

  Religion
  (vocation) chemare

verb tranzitiv

 • 1also call out

  (name/number) (say loudly) a striga
  (answer/instructions) a ţipa
  (result/flight) a anunţa cu voce tare
  • to call the register a striga catalogul
  • he called (out) “Goodbye” a strigat “la revedere”
 • 2

  (lift) (summon) a chema
  (person/animal) (by shouting) a chema (strigând)
  (by phone) a telefona
  (by letter) a convoca în scris (pe cineva)
  • the boss called me into his office şeful m-a chemat în biroul său
  • the police were called to the scene poliţia a fost chemată la faţa locului
 • 3also call up

  (telephone)
  (at) (la) (from) (de la) a telefona
 • 4

  (person/baby/animal/place/product) (by) (prin) (give a name) a da un nume
  (book/film/music/play) a intitula
 • 5

  (strike) (arrange) a organiza
  (meeting/rehearsal) a stabili
  (election) a stabili
 • 6

  (person) (waken) a trezi
 • 7

  (describe as)
  • to call sb stupid/a liar a face pe cineva prost/mincinos
  • I wouldn't call it spacious nu aş considera-o spaţioasă (despre o cameră, locuinţă etc.)
  • it's not what you'd call an exciting film nu se poate spune că este un film captivant
  • it's what you might call a delicate situation este ceea ce s-ar putea numi o situaţie delicată
  • call it what you will spune-i cum vrei
  • familiar familiar parapsychology or whatever they or you call it parapsihologie sau cum vrei să-i spui
  • (let's) call it £5 să zicem (că face) 5 lire sterline
  • he hasn't a place to call his own nu are o casă a lui
 • 8

  Sport
  (referee) a hotărî
 • 9

  Informatică
  (file) a accesa

verb intranzitiv

 • 1also call out

  (person/animal) (cry out) a ţipa (despre o persoană), a scoate un urlet (despre un animal)
  (louder) a urla
  (bird) a ţipa
  • London calling aici radio Londra
 • 2

  (telephone) a telefona
  • thank you for calling mulţumesc pentru telefon
  • please call back in an hour vă rog să reveniţi cu un telefon peste o oră
  • who's calling? cine este la telefon?
 • 3

  (visit) a face o vizită scurtă
  • to call at a trece pe la
  • the London train calling at Reading and Slough trenul cu destinaţia Londra opreşte în staţiile Reading şi Slough
 • 4

  (tossing coins)
  a da cu banul

reflexive verb

 • 1

  • to call oneself a-şi spune (pe nume)
  • I am proud to call myself European sunt mândru să mă numesc "european"

Există 2 (de) traduceri principale ale call în Română

: call1CALL2

CALL2

substantiv