Traducere pentru care în română:

care

grijă

Pronunție /keə(r)/

substantiv

 • 1

  (attention) grijă
  • to take care to do a avea grijă să
  • to take care not to do a avea grijă să nu
  • to take care when doing a avea grijă când face
  • to take care that a avea grijă ca (...să)/să
  • he took (great) care over or with his work şi-a făcut treaba cu (foarte mare) atenţie
  • to take care in doing sth a face ceva cu atenţie
  • “take care!” “fii atent!”
  • with care cu grijă
  • “handle with care” “fragil”
  • to exercise due care a lua precauţiile necesare
 • 2

  (looking after) (of person, animal) grijă
  (of car, plant, clothes) (cu genitivul) (of) întreţinere
  • to take care of a se ocupa de
  • to take good care of sb/sth a avea mare grijă de cineva/ceva
  • customer care preocupare pentru client
  • to put or leave sb/sth in sb's care a da pe cineva în grija cuiva/a lăsa ceva în grija cuiva
  • in his/your care (lăsat) în grija lui/ta
  • the pupils/patients in my care elevii/bolnavii lăsaţi în grija mea
  • in the care of his father în grija tatălui lui
  • John Smith, care of Mrs L. Smith D-lui John Smith, prin bunăvoinţa D-nei L. Smith
  • to take care of oneself a-şi purta de grijă
  • that takes care of that rămâne stabilit
 • 3

  Psihologie Medicină
  îngrijire
  • care in the community îngrijire la domiciliu
 • 4British

  • to be in care a fi dat în grija autorităţilor locale
  • to take or put a child into care a da un copil în grija asistenţilor sociali
 • 5

  (worry) îngrijorare
  • without a care in the world cu inima uşoară

verb tranzitiv

 • 1

  • if you care to examine the report dacă sunteţi amabil să examinaţi raportul
  • would you care to sit down? doriţi să luaţi loc?
  • he has more money than he cares to admit are mai mulţi bani decât spune

verb intranzitiv

 • 1

  (feel concerned)
  • she really cares chiar îi pasă
  • to care about a se interesa de
  • I don't care! mi-e tot una!
  • what do I care if...? ce păţesc dacă... ?
  • as if he cared! de parcă i-ar păsa!
  • he couldn't care less! îi este indiferent!, nu îi pasă deloc!
  • colloquial she couldn't care less about... i se rupe de...
  • colloquial I couldn't care less who wins mi se rupe de cine câştigă
  • they could all have died, for all he cared dacă era după el, puteau muri toţi
  • I don't care who he marries puţin îmi pasă cu cine se însoară
  • I'm past caring îmi este perfect egal
  • who cares? cui îi pasă?
 • 2

  (love)
  • to care about sb a iubi pe cineva