Există 2 (de) traduceri principale ale close în Română

: close1close2

close1

Pronunție /kləʊs/

substantiv

 • 1

  (road)
  intrare (stradă mică, locuită, închisă la unul din capete)
 • 2

  (of cathedral)
  loc îngrădit/închis (în jurul unei catedrale)

adjectiv

 • 1

  (relative) (with close links) apropiat
  (resemblance) izbitor
  • to bear a close resemblance to sb/sth a semăna izbitor de mult cu cineva/ceva
  • close links with legături strânse cu
  • in close contact with în contact permanent cu
 • 2

  (friend) (intimate) (cu) (to) apropiat, intim
  • they have a close friendship sunt prieteni foarte buni
 • 3

  (result/contest) (almost equal) strâns
  • “is it the same?”—“no but it's close” “este la fel?”—“nu, dar este pe aproape”
 • 4

  (scrutiny) (careful, rigorous) atent, riguros, minuţios
  (supervision) atent
  • to pay close attention to sth a fi foarte atent la ceva
  • to keep a close watch or eye on sb/sth a supraveghea îndeaproape pe cineva/ceva
 • 5

  (texture) (compact) dens
  (print/formation) înghesuit, strâns
 • 6

  (weather) (stuffy) înăbuşitor, închis
  • it's close este zăduf
 • 7colloquial

  • she's been very close about it a fost foarte secretoasă cu privire la asta

adverb

 • 1

  (nearby)
  • to live quite close (by) a locui destul de aproape (de)
  • they look closeer than they are par să fie mai apropiaţi decât lasă să se vadă
  • how close is the town? ce distanţă este până în oraş?, cât de departe este oraşul?
  • it's close, I can hear it este aproape, din câte aud
  • the closer he came cu cât se apropia mai mult
  • to bring sth closer a aduce ceva mai aproape
  • to follow close behind a urmări pas cu pas/îndeaproape
  • to hold sb close a ţine pe cineva strâns în braţe
  • close together înghesuiţi unul într-atul
 • 2

  (close temporally)
  • the time is close when mai este puţin până să, nu mai durează mult până când
  • how close are they in age? ce diferenţă de vârstă este între ei?
  • Christmas is close Crăciunul este aproape
 • 3

  (almost)
  • that's closer to the truth afirmaţia aceasta este mai aproape de adevăr
  • “is the answer three?”—“close!” “răspunsul este trei?”—“eşti aproape (de răspunsul corect)”

Există 2 (de) traduceri principale ale close în Română

: close1close2

close2

final

Pronunție /kləʊz/

substantiv

 • 1

  Sport (gen) final
  • to bring sth to a close a termina ceva
  • to draw to a close a se apropia de sfârşit
  • to come to a close a se termina
  • literal, livresc at the close of day la sfârşitul zilei
 • 2

  • close (of trading) încheiere (a unei tranzacţii comerciale)

verb tranzitiv

 • 1

  (shut)
  a închide
 • 2

  (border/port) (block) a închide
  (pipe/opening) a asptupa
  (road) a închide
  (area of town) a interzice accesul în
 • 3

  (bring to an end) a încheia (o şedinţă)
  (meeting/case) a închide (un caz)
  (account) a închide
  • the subject is now closed subiectul este închis acum
 • 4

  (reduce)
  • figurat to close the gap a micşora diferenţa (dintre)
 • 5

  (deal/contract) (agree) a fi de acord cu

verb intranzitiv

 • 1

  (polls/airport/shop) (shut) a (se) închide
  (mouth/eyes/door/container) a se închide
 • 2

  (business/mine) (cease to operate) a se închide definitiv
 • 3

  (play/meeting) (end) a se termina
  • to close with a se încheia cu
 • 4

  (index/currency) (la) (at) a se închide
  • the market closed down/up la închiderea bursei, valoarea acţiunilor era în scădere/creştere
 • 5

  (get smaller)
  a se reduce
 • 6

  (get closer)
  (on) (de) a se apropia