Traducere pentru come în română:

come

Pronunție /kʌm/

exclamaţie

 • 1

  • come (now)! vino (odată)!
  • come, come! vino, vino!

verb tranzitivcame, come

 • 1

  (travel) a călători
  • to come 100 km to see a călători 100 km pentru a vedea

verb intranzitivcame, come

 • 1

  (person/day/success/fame) (arrive) a veni
  (bus/letter/news/rains/winter/war) a sosi (despre autobuz, o scrisoare), a veni (despre o veste, ploaie, iarnă, război)
  • to come after sb a urmări pe cineva
  • to come by a lua
  • I came on foot/by bike am venit pe jos/cu bicicleta
  • to come down a coborî
  • to come up a urca
  • to come from a veni de la
  • to come into a intra în
  • to come past a trece pe lângă
  • to come through a trece prin
  • to come to a veni la
  • to come to the door a veni să deschidă uşa
  • to come running a veni în fugă
  • to come limping down the street a coborî strada şchiopătând
  • when the time comes când se iveşte ocazia
  • the time has come to do a sosit vremea să facem
  • I'm coming! vin!
  • to come and go a veni şi a pleca (despre un vizitator), a apărea şi a dispărea pe neaşteptate (despre o durere)
  • you can come and go as you please eşti liber să stai sau să pleci
  • fashions come and go moda este trecătoare
  • come next year la anul
  • come Christmas/summer de Crăciun/la vară
  • for some time to come pentru încă un timp
  • there's still the speech to come mai urmează discursul
 • 2

  (approach) a se apropia
  • to come and see/help sb a veni să vadă/să ajute pe cineva
  • to come to sb for a veni [la cineva] să ceară
  • I could see it coming vedeam că urma să se întâmple
  • don't come any closer nu te apropia (nici un pas)
  • to come close or near to doing a fi la un pas de a face
 • 3

  (dustman/postman) (call, visit) a trece pe la (cineva)
  (cleaner) a veni
  • I've come to do am venit să fac
  • I've come for the keys am venit pentru chei
  • my brother is coming for me at 10 am fratele meu vine să mă ia la ora 10 dimineaţa
 • 4

  (attend) a veni
  • to come to a veni la/a participa la
 • 5

  (reach)
  • to come to a ajunge la
  • to come up/down to a ajunge la
 • 6

  (happen)
  • how did you come to do? cum ai ajuns să faci?
  • that's what comes of doing uite ce se întâmplă dacă faci
  • how come? cum se face?
  • come what may fie ce-o fi
  • to take things as they come a lua lucrurile aşa cum vin
  • come to think of it că a venit vorba de asta
 • 7

  (begin)
  • to come to believe/hate a ajunge să creadă/să urască
 • 8

  (originate)
  • to come from a fi originar din
  • to come from France a proveni din Franţa
 • 9

  (be available)
  • to come in a fi disponibil în
  • to come with chips a fi servit cu (garnitură de) cartofi prăjiţi
  • to come with matching napkins a fi vândut cu şerveţele asortate
 • 10

  (tackle)
  • to come to a aborda
  • I'll come to that in a moment o să revin asupra acestui aspect într-o clipă
 • 11

  (develop)
  • it comes with practice acest lucru se dobândeşte prin practică
  • wisdom comes with age devii înţelept odată cu vârsta
 • 12

  (be situated) a se clasa
  • to come after a urma (într-o listă)
  • to come before a precede
  • to come first/last a ajunge primul/ultimul
  • familiar where did you come? al câtelea ai ajuns?
  • my family comes first familia mea este cea mai importantă
  • don't let this come between us nu lăsa lucrul acesta să intervină între noi
  • to come between two people a interveni între două persoane (despre cineva)
 • 13

  (be due)
  • the house comes to me when they die casa va fi a mea când mor ei
  • familiar he had it coming (to him) era previzibil că i se va întâmpla
  • familiar they got what was coming to them au primit ceea ce meritau
 • 14

  (be a question of)
  • when it comes to sth/to doing când vine vorba de ceva/să fac