Traducere pentru come under [sth] în română:

come under [sth]

phrasal verb

US

  • 1

    • to come under scrutiny a fi examinat cu minuţiozitate
    • to come under suspicion/threat a face obiectul unor suspiciuni/ameninţări
  • 2

    (history/reference) (in library, shop) (be classified under) a fi inclus în categoria