Traducere pentru control în română:

control

Pronunție /kənˈtrəʊl/

substantiv

 • 1

  (of) (cu genitivul) (domination) (of animals, children, crowd, country, organization) strunire (a unui animal, a unei mulţimi), autoritate (asupra unui copil), conducere (a unei ţări, organizaţii)
  (of) (cu genitivul) (of operation, project) supraveghere (a unei operaţii), conducere (a unui proiect, a unei operaţiuni)
  (of) (over) (asupra) (of life, fate) control
  (of) (împotriva) (of disease, pests, social problem) luptă
  • to be in control of a deţine controlul asupra
  • to have control over a controla
  • to take control of a prelua controlul asupra (cu genitivul)
  • to be under sb's control a se afla în subordinea unei persoane
  • to be under control a fi sub control
  • everything's under control totul este sub control
  • to bring or get or keep [sth] under control a ţine (ceva) sub supraveghere
  • to be out of control a scăpa de sub control
  • the situation is out of control situaţia a scăpat de sub control
  • to lose control of sth a pierde controlul asupra unui anumit lucru
  • to be beyond or outside sb's control a scăpa de sub controlul cuiva
  • due to circumstances beyond our control datorită unor circumstanţe care nu ţin de noi
 • 2

  (restraint) (of self, appetite, emotion, urge) stăpânire (de sine, a unei emoţii, a unei porniri)
  înfrânare (a unei pofte)
  • to have control over sth a controla ceva
  • to keep control of oneself a se stăpâni
  • to be in control of oneself a se stăpâni
  • to lose control (of oneself) a-şi pierde controlul
 • 3

  (physical mastery) (of vehicle, machine, ball) control
  (of body, process, system) control
  • to be in control of a deţine controlul asupra (cu genitivul)
  • to keep/lose control of a car a păstra controlul/a pierde controlul asupra unei maşini
  • to take control a prelua comanda
  • his car went out of control a pierdut controlul asupra autovehiculului
 • 4

  (lever, switch) (on vehicle, equipment) comandă
  (on TV) buton pentru reglarea anumitor comenzi
  • volume control buton pentru reglarea sonorului
  • to be at the controls (despre un pilot) a fi la panoul de comandă
 • 5

  (regulation)
  (on) (cu genitivul) regularizare
 • 6

  (in experiment)
  verificare

substantiv

 • 1

  (knob) de comandă
  (group) de control

Utilizare

modifier

verb tranzitiv-ll-

 • 1

  (market/situation) (dominate) a controla
  (territory) a stăpâni
  (traffic/project) a dirija (traficul), a conduce (un proiect)
  (mind) a stăpâni (gândurile)
  finanțe (company) a deţine pachetul majoritar în
 • 2

  (discipline) a disciplina (o persoană)
  a struni (un animal)
  a-şi ţine (firea)
  (person/animal/temper/inflation/riot/fire) a controla (inflaţia, o mulţime dezlănţuită, un foc)
  (epidemic) a combate
  (emotion) a-şi stăpâni
  (laughter) a-şi stăpâni
  (limbs) a avea control asupra (cu genitivul)
 • 3

  (operate) a manevra (o maşină)
  (machine/process) a dirija (un proces)
  (boat/vehicle) a conduce
  (plane) a pilota
  (ball) a controla
 • 4

  (speed/temperature) (regulate) a regla
  (immigration/prices) a controla
 • 5

  (quality) (check) a verifica
  (accounts) a verifica

pronominal verb-ll-

 • 1

  • to control oneself a se controla