Traducere pentru expect în română:

expect

a se aştepta la

Pronunție /ɪkˈspekt/

verb tranzitiv

 • 1

  (event/victory/defeat/trouble) (anticipate) a se aştepta la
  • to expect the worst a se aştepta la ce este mai rău
  • what did you expect? la ce te aşteptai?
  • I expected as much mă aşteptam la asta
  • you knew what to expect ştiai la ce să te aştepţi
  • to expect sb to do a se aştepta ca o persoană să facă
  • she is expected to win lumea se aşteaptă ca ea să câştige
  • he is expected to arrive at six este aşteptat să sosească la orele şase
  • to expect that… a se aştepta ca…
  • I expect (that) I'll lose mă aştept să pierd
  • it is only to be expected that he should go este de aşteptat ca el să plece
  • it was hardly to be expected that nu prea se aştepta nimeni ca
  • more/worse than expected mai mult/mai rău decât era de aşteptat
 • 2

  (sympathy/help) (from) (din partea) (rely on) a se aştepta la
 • 3

  (baby/guest/company) (await) a aştepta
  • expect me when you see me ne vedem când voi sosi (dar nu ştiu ora la care sosesc)
 • 4

  (commitment/hard work) (from) (din partea) (require) a necesita
  • I expect you to be punctual îţi cer să fii punctual
  • I can't be expected to know everything nu am cum să le ştiu pe toate
  • it's too much to expect pretenţiile sunt prea mari (din partea cuiva)
 • 5British

  • I expect so presupun că da
  • I don't expect so presupun că nu
  • I expect he's tired presupun că este obosit

verb intranzitiv

 • 1

  (anticipate)
  • to expect to do a se aştepta să facă
  • I was expecting to do better mă aşteptam să fac mai bine
 • 2

  (require)
  • I expect to see you there îţi cer să fii acolo
 • 3

  (be pregnant)
  • to be expecting a aştepta un copil/a fi însărcinată