Traducere pentru go în română:

go

a merge

Pronunție /gəʊ/

verb intranzitivgoes, went, gone

 • 1

  (from) (de la) (to) (până la) (în) (move, travel) a merge
  • to go to Paris a merge la Paris
  • to go to Wales/to California a merge în Ţara Galilor/en California
  • to go to town/to the country a merge în oraş/la ţară
  • they went home s-au dus acasă
  • to go up/down/across a urca/a coborî/a traversa
  • I went into the room am intrat în cameră
  • to go by bus/train a merge cu autobuzul/cu trenul
  • to go by or past a trece pe lângă (cineva/ceva)
  • that car's going very fast! maşina aceea merge cu viteză foarte mare!
  • there he goes again! uite-l din nou!
  • figurat where do we go from here? şi acum ce facem?
 • 2

  (on specific errand, activity) a merge
  • to go shopping a merge la cumpărături
  • to go on a journey/on holiday a pleca într-o călătorie/în vacanţă
  • to go for a drink a merge în oraş la un pahar
 • 3

  (attend) a frecventa
  • to go to school/work a merge la şcoală/la serviciu
  • to go to the doctor's a merge la medic
 • 4

  (used as auxiliary with present participle)
  • she went running up the stairs a urcat scările în fugă
 • 5

  (depart)
  a pleca
 • 6euphemistic

  (die) a muri
  • when I am gone când nu voi mai fi (când o să mor)
 • 7

  (disappear) a se duce
  • the money goes on school fees banii se duc pe taxe de şcolarizare
  • the money has all gone nu mai sunt bani deloc
  • I left my bike outside and now it's gone mi-am lăsat bicicleta afară şi a dispărut
  • there goes my chance of winning! şansa mea de a câştiga se duce pe apa sâmbetei!
 • 8

  (be sent, transmitted)
  • it can't go by post nu se poate expedia prin poştă
  • these proposals will go before parliament aceste propuneri vor fi înaintate Parlamentului
 • 9

  (become)
  • to go red a se înroşi
  • to go white a se albi
  • to go mad a înnebuni
 • 10

  (change over to new system)
  • to go Labour a vota cu laburiştii
  • to go metric a adopta sistemul metric
 • 11

  (be, remain)
  • the people went hungry oamenii nu au mâncat nimic
  • we went for two days without food timp de două zile nu am mâncat nimic
  • to go unnoticed a trece neobservat
  • the question went unanswered întrebarea a rămas fără răspuns
  • he was allowed to go free a fost eliberat
 • 12

  (weaken, become impaired)
  • his memory is going îşi pierde memoria
  • his hearing is going surzeşte
  • my voice is going rămân fără voce
  • the battery is going bateria se descarcă
 • 13

  (of time)
  • there are only three days to go before Christmas mai sunt trei zile până la Crăciun
  • how's the time going? cât este ora?
  • it's just gone seven o'clock tocmai a fost ora şapte
 • 14

  (be got rid of)
  • he'll have to go! trebuie să scăpăm de el!
  • the car will have to go trebuie să vindem maşina
  • either she goes or I do! dacă nu pleacă ea, plec eu!
  • six down and four to go! au mai rămas patru din zece!
 • 15

  (vehicle/machine/clock) (operate, function) a funcţiona
  • to set [sth] going a pune [ceva] în funcţiune
  • to get going a începe să funcţioneze
  • to get the fire going a aprinde focul
  • to keep going (despre o persoană) a merge mai departe (în ciuda dificultăţilor)
  • we have several projects going at the moment în momentul de faţă avem câteva proiecte în curs de derulare
 • 16

  (start)
  • let's get going! să-i dăm drumul!
  • to get things going a pune lucrurile în mişcare
  • here goes! începem!
  • here we go! începem!
  • once he gets going, he never stops odată ce începe, nu se mai opreşte
 • 17

  (to) (la) (lead) a duce
  • the road goes down/goes up acest drum coboară/urcă
 • 18

  (extend in depth or scope)
  • the roots go very deep rădăcinile sunt foarte adânci
  • these habits go very deep aceste obiceiuri sunt profund înrădăcinate
  • it's true as far as it goes într-un anumit sens, este adevărat
  • a hundred pounds doesn't go far these days cu o sută de lire sterline nu faci mare lucru astăzi
  • this goes a long way towards explaining his attitude asta explică într-o bună măsură atitudinea lui
  • you can make £5 go a long way poţi face multe cu 5 lire sterline
 • 19

  (belong, be placed) a fi aşezat
  • the suitcases will have to go in the back valizele vor fi aşezate în spate
 • 20

  (fit, gen)
  a se potrivi/a merge
  • five into four won't go patru nu este divizibil cu cinci
 • 21

  (be expressed in particular way)
  • I can't remember how the poem goes nu reuşesc să îmi amintesc poemul
  • how does the song go? cum este cântecul?
  • as the saying goes după cum spune proverbul
 • 22

  (be accepted)
  • what he says goes ceea ce spune el este literă de lege
  • it goes without saying that se subînţelege că
  • anything goes se acceptă orice
 • 23

  (be about to)
  • to be going to do a fi pe punctul de a face
  • it's going to snow stă să ningă
 • 24

  (happen)
  • the party went very well petrecerea a fost foarte reuşită
  • the way things are going după cum evoluează lucrurile
  • familiar familiar how's it going? cum merge?
  • familiar how are things going? cum merge?
  • glumeţ, familiar how goes it? cum merge?
 • 25

  (be on average)
  • it's old, as Australian towns go este un oraş destul de vechi pentru oraşele din Australia
  • it wasn't a bad party, as parties go a fost o petrecere reuşită, dacă ne gândim cum sunt petrecerile în general
 • 26

  (be sold)
  • the house went for over £100,000 casa a fost vândută cu peste 100.000 de lire sterline
  • “going, going, gone!” “o dată, de două ori, de trei ori, adjudecat!”
 • 27

  (be on offer)
  • I'll have some coffee, if there's any going o să beau o cafea, dacă mai este
  • it's the best machine going este cea mai bună cafea de pe piaţă
  • there's a job going este un post liber
 • 28

  (contribute)
  • the money will go towards a new roof banii vor fi folosiţi pentru achiziţionarea unui acoperiş nou
  • everything that goes to make a good teacher toate calităţile pe care trebuie să le aibă un profesor bun
 • 29

  (award/prize) (to) (cu dativul) (be given) a fi dat
  (estate/inheritance/title) (to) (cu dativul) a-i fi acordat
  • the job went to a local man postul i-a fost oferit unui localnic
 • 30

  (emphatic use)
  • why did he go and spoil it? de ce a trebuit să strice tot?
  • he went and won the competition! a reuşit să câştige concursul!
  • ironic you've really gone and done it now! poţi fi mândru de tine!
  • then he had to go and lose his wallet ca şi cum nu era de ajuns, apoi şi-a mai pierdut şi portmoneul
 • 31

  (of money)
  • all his money goes on drink toţi banii lui se duc pe băutură
  • I don't know where all my money goes (to)! nu ştiu pe ce se duc toţi banii mei!
 • 32

  (make sound, perform action or movement, gen)
  a scoate un sunet
  a face ceva/o mişcare
  (bell/alarm) a suna
  • the cat went “miaow” pisica a făcut “miau”
  • wait until the bell goes aşteaptă până ce se aude clopoţelul
  • she went like this with her fingers a făcut aşa cu ajutorul degetelor
 • 33

  (resort to, have recourse to)
  • to go to war a intra în război
  • to go to law a ajunge în faţa curţii de justiţie
  • to go to the law a ajunge în faţa curţii de justiţie
 • 34

  (roof) (break, collapse etc) a se prăbuşi
  (cable/rope) a se rupe
  (light bulb) a se arde
 • 35

  (take one's turn)
  • you go next este rândul tău
  • you go first după dumneavoastră
 • 36

  (be in harmony)
  • those two colours don't go together cele două culori nu se potrivesc
 • 37

  (in takeaway)
  • to go la pachet

verb tranzitivgoes, went, gone

 • 1

  (number of miles) a parcurge
  • are you going my way? mergi în aceeaşi direcţie cu mine?

substantivPlural goes

 • 1British

  (turn) rând
  (try) încercare
  • whose go is it? al cui este rândul?
  • I had to have several goes before passing a trebuit să încerc de câteva ori până să reuşesc
 • 2familiar

  • to be full of go a fi plin de energie
  • to be all go a fi plin de energie