Există 3 (de) traduceri principale ale good în Română

: good1good2good3

good1

ce bine!

Pronunție /gʊd/

 • 1

  (expressing pleasure, satisfaction) ce bine!
  (with relief) ce bine!
  (to encourage, approve) foarte bine!

Există 3 (de) traduceri principale ale good în Română

: good1good2good3

good2

bun

Pronunție /gʊd/

adjectivbetter, best

 • 1

  (gen, enjoyable)
  bun
  (party) reuşit
  • the good weather vremea frumoasă
  • to have a good time a se distra
  • have a good day! o zi bună!
  • the good things in life micile plăceri ale vieţii
  • the good life viaţa tihnită
  • it's good to see you again mă bucur să te revăd
 • 2

  (happy)
  • to feel good about/doing a se simţi bine în privinţa/a se simţi bine să facă
  • I didn't feel very good about lying to him nu mi-a făcut plăcere să-l mint
 • 3

  (eye/ear etc) (healthy) sănătos
  • you don't look too good nu arăţi prea bine
  • I don't feel too good nu mă simt prea bine
 • 4

  (high quality) bun/de calitate bună
  (coat/china) (best) de cea mai bună calitate
  (degree) menţiune
  • I'm not good enough for her nu sunt destul de bun pentru ea
  • nothing is too good for her son nimic nu este suficient de bun pentru fiul ei
 • 5

  (prestigious)
  epit
  (marriage/address) celebru
 • 6

  (dog/child) (obedient) ascultător
  (manners) frumos
  • there's a good boy or girl! fii cumite!
 • 7

  (favourable) bun
  • the good thing is that partea bună este că
  • New York is good for shopping New York-ul este un loc bun pentru a face cumpărături
 • 8

  (attractive) frumos
  • to look good with a-i sta bine cu
  • she looks good in blue îi stă bine în albastru
 • 9

  (meal) (tasty) bun
  • to taste good a avea gust bun
  • to smell good a mirosi bine
  • to look good a arăta bine
 • 10

  (virtuous) epit
  (man/life) (virtuous) virtuos
  (Christian) bun
  • the good guys băieţii buni
 • 11

  (person) (kind) amabil
  • a good deed o faptă bună
  • to do sb a good turn a întoarce cuiva un serviciu
  • would you be good enough to do sunteţi aşa de bun să faceţi
  • would you be so good as to do sunteţi aşa de bun să faceţi
 • 12

  (mood/humour) (pleasant) bun
  • to be in a good mood a fi bine dispus
  • to be very good about a fi foarte înţelegător cu privire la
 • 13

  (competent) competent
  • she's a good swimmer înoată bine
  • to be good at a fi bun la
  • she's good at dancing este bună la dans
  • to be no good at a fi o nulitate la
  • I'm no good at knitting nu ştiu deloc să tricotez
  • to be good with a şti cum să se poarte cu
  • to be good with one's hands a fi îndemânatic
  • to be good with words a şti să vorbească
 • 14

  (beneficial)
  • to be good for a fi bun pentru
  • exercise is good for you exerciţiile îţi fac bine
  • he eats more than is good for him mănâncă mai mult decât ar trebui
  • say nothing if you know what's good for you îmi permit să-ţi dau un sfat, nu spune nimic
 • 15

  (effective, suitable, accurate, sensible) bun
  • to look good a arăta bine
  • to keep good time a ţine bine ritmul
  • this will look good on your CV detaliul acesta va da bine în CV-ul tău
  • this will look good resume detaliul acesta va da bine în CV-ul tău
  • that's a good point este un amănunt important
 • 16

  (fluent)
  • he speaks good Spanish vorbeşte bine spaniola
 • 17

  (fortunate)
  • it's a good job or thing (that) este un lucru bun faptul că
  • it's a good job or thing too! cu atât mai bine!
  • we've never had it so good afacerile noastre nu au fost niciodată atât de prospere
  • it's too good to be true este prea frumos să fie adevărat
 • 18

  (serviceable)
  • this season ticket is good for two more months acest abonament este valabil încă două luni
  • the car is good for another 10,000 km maşina mai poate parcurge încă 10.000 km
  • it's as good a reason as any este un motiv la fel ca oricare altul
  • to be good for a loan a avea bani de dat (celor care au nevoie)
 • 19

  (substantial) epit
  (size/hour/salary) (substantial) (despre salariu) bun
  (substantial) (despre mărime, oră) potrivit
  best
  and → better
  • it must be worth a good 2,000 dollars trebuie să coste cel puţin 2.000 de dolari
  • a good thick mattress o saltea groasă
  • good and early cât se poate de devreme
  • give it a good clean curăţ-o bine
  • we had a good laugh am râs cu poftă

Există 3 (de) traduceri principale ale good în Română

: good1good2good3

good3

bine

Pronunție /gʊd/

substantiv

 • 1

  (virtue) bine
  • to do good a face bine
  • colloquial to be up to no good (despre adulţi) a comite ilegalităţi
  • to come to no good a se sfârşi prost
 • 2

  (benefit) bine
  • for all the good it did me pentru puţinul bine pe care mi l-a făcut
  • she's too generous for her own good este prea generoasă şi acest lucru o va defavoriza
  • literal for the good of his health pentru sănătatea lui
  • it didn't do my migraine any good nu m-a ajutat deloc să îmi treacă migrena
  • no good can or will come of it nu poate aduce nimic bun/nu va aduce nimic bun
  • no good will come of waiting nu vom face nimic dacă stăm cu mâinile-n sân
  • to be all to the good a fi spre bine
 • 3

  (use)
  • it's no good crying nu are rost să plângi
  • what good would it do me? la ce mi-ar servi?
 • 4British

  • to be £20 to the good a avea un profit de 20 de lire sterline