Traducere pentru hand în română:

hand

mână

Pronunție /hænd/

substantiv

 • 1

  mână
  • he had a pencil/book in his hand avea un creion/o carte în mână
  • she had a pistol/an umbrella in her hand avea un pistol/o o umbrelă în mână
  • to get or lay one's hands on sth a pune mâna pe ceva
  • to keep one's hands off sth a nu se atinge de ceva
  • to keep one's hands off sb a lăsa pe cineva în pace
  • they were holding hands se ţineau de mână
  • literal to hold sb's hand a ţine pe cineva de mână
  • to do or make sth by hand a face ceva manual
  • the letter was delivered by hand scrisoarea a fost adusă de un curier
  • “by hand” “prin curier”
  • literal to have one's hands full a avea mâinile ocupate
  • to give sb a (helping) hand a-i da o mână de ajutor cuiva
  • hands up, or I shoot! mâinile sus sau trag!
  • to be on one's hands and knees a fi în patru labe
  • we can always use another pair of hands două braţe în plus sunt întotdeauna binevenite
  • to give sb a big hand a aplauda frenetic
  • to ask for/win sb's hand (in marriage) a cere pe cineva în căsătorie/a primi un răspuns afirmativ la o cerere în căsătorie
  • to be in sb's hands (despre o afacere) a aparţine cuiva
  • figurat to change hands a trece în mâinile altuia
  • I got the information first/second hand am primit informaţia direct de la sursă/printr-un intermediar
  • to fall or get into sb's hands a cădea în mâinile cuiva (în special ale unui duşman)
  • to fall or get into the wrong hands a ajunge pe mâinile cui nu trebuie
  • in the right hands this information could be useful dacă se află pe mâini bune, această informaţie ar putea fi utilă
  • to be in good or safe hands a fi pe mâini bune
  • to place or put sth in sb's hands a atribui responsabilitatea (unei probleme, afaceri) cuiva
  • to play into sb's hands a face jocul cuiva
  • his treatment at the hands of his captors modul în care a fost/este tratat de cei care l-au răpit
  • the matter is out of my hands nu am nici un fel de cuvânt de spus în privinţa acestei probleme
  • to have sth/sb on one's hands a răspunde de ceva/cineva
  • to take sb/sth off sb's hands a nu mai purta răspunderea pentru cineva/ceva
  • to have sth to hand a fi la îndemână
  • to be on hand a fi disponibil
  • the fire extinguisher was close to handor near at hand extinctorul era la îndemână
  • to grab the first coat that comes to hand a pune mâna pe prima haină care se nimereşte
  • colloquial hands off! ia mâna!
 • 2

  (control)
  • to get out of hand a scăpa de sub control
  • things are getting out of hand situaţia scapă de sub control
  • to take sth/sb in hand a se ocupa de ceva/a se ocupa de cineva
 • 3

  (writing)
  scris
 • 4

  Games
  (cards dealt) joc/mână
  (game) partidă
  • figurat, literal to show one's hand a-şi da cărţile pe faţă
 • 5

  (worker)
  (gen) muncitor
  Marină membru al unui echipaj
 • 6

  (skill)
  • to try one's hand at sth a încerca să facă un anumit lucru
  • to set or turn one's hand to sth/doing a se pricepe la ceva/a şti să facă
  • to keep/get one's hand in a nu-şi ieşi din mână
 • 7

  (pointer) (on clock, dial) limbă (de ceas), indicator (pe cadranul unui telefon)
 • 8

  (aspect, side)
  • on the one hand..., on the other hand... pe de o parte..., pe de altă parte...
  • on the other hand din contra

verb tranzitiv

 • 1

  • to hand sb sth a înmâna ceva unei persoane
  • to hand sth to sb a înmâna ceva unei persoane