Traducere pentru his în română:

his

său/sa/săi/sale

Pronunție /hɪz/

determinant

 • 1

  său/sa/săi/sale

Utilizare

În limba română, determinanţii se acordă în gen şi număr cu substantivul pe lângă care stau. Astfel, pronumele his, când este folosit ca determinant, se traduce prin lui/său + subst., masc., sg. (câinele lui/său), prin lui/sa + subst. fem., sg. (casa lui/sa), prin săi + subst. pl. (copiii săi). Când his este accentuat, traducerea acestuia poate fi însoţită şi de precizarea şi nu a altuia: HIShouse = casa lui (şi nu a altuia).Pentru a vedea modul în care este folosit pronumele his cu referire la diferitele părţi ale corpului omenesc, puteţi consulta nota explicativă de la (body parts99).În limba română, pronumele posesive reflectă genul şi numărul substantivului pe care îl înlocuiesc. Prin urmare, acest pronume se traduce în română prin formele: al său, a sa, ai săi, ale sale, dacă este folosit ca pronume posesiv.Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire ale acestui pronume, citiţi articolul de mai joc.

pronume

 • 1

  • all the drawings were good but his was the best toate desenele erau bune, dar al lui era cel mai bun
  • the blue car is his maşina albastră este a lui
  • it's not his nu este a lui
  • which house is his? care este casa lui?
  • I'm a colleague of his sunt un coleg al lui
  • peiorativ that dog of his câinele acela al lui
  • the money was not his to give away nu avea dreptul să înstrăineze banii aceia

Utilizare

În limba română, determinanţii se acordă în gen şi număr cu substantivul pe lângă care stau. Astfel, pronumele his, când este folosit ca determinant, se traduce prin lui/său + subst., masc., sg. (câinele lui/său), prin lui/sa + subst. fem., sg. (casa lui/sa), prin săi + subst. pl. (copiii săi). Când his este accentuat, traducerea acestuia poate fi însoţită şi de precizarea şi nu a altuia: HIShouse = casa lui (şi nu a altuia).Pentru a vedea modul în care este folosit pronumele his cu referire la diferitele părţi ale corpului omenesc, puteţi consulta nota explicativă de la (body parts99).În limba română, pronumele posesive reflectă genul şi numărul substantivului pe care îl înlocuiesc. Prin urmare, acest pronume se traduce în română prin formele: al său, a sa, ai săi, ale sale, dacă este folosit ca pronume posesiv.Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire ale acestui pronume, citiţi articolul de mai joc.