Traducere pentru in mind în română:

in mind

adverb

 • 1

  • I bought it with you in mind am cumpărat-o gândindu-mă la tine
  • I have something in mind for this evening am un plan pentru diseară
  • with the future in mind cu gândul la ce va fi
  • with this in mind,... având asta în minte, ...
  • to have it in mind to do sth a avea intenţia să facă un anumit lucru
  • to put sb in mind of sb/sth a-i reaminti cuiva de o persoană/de ceva