Traducere pentru into în română:

into

în

Pronunție /ˈɪntə//ˈɪntuː/

prepoziție

 • 1

  (put/go/disappear/place) (indicating change of location) în
  • pour the mixture into it vărsaţi conţinutul în el
  • to move sth into the shade a muta ceva la umbră
  • to go into town/into the office a merge în oraş/a intra în birou
  • to get into bed a merge la culcare
  • to help sb into bed a ajuta pe cineva să se urce în pat
 • 2

  (new shape/foreign currency/different language) (indicating change of form) în
 • 3

  (indicating duration)
  • into the 18th century până în secolul al XVIII-lea
  • well into the afternoon până după-amiaza târziu
 • 4

  (indicating a point in a process)
  • we were well into 1988 when… am fost cu toţii bine până în anul 1988, când…
  • well into the second half bine până în cea de a doua repriză
  • to be (well) into one's thirties a avea (cu mult) peste 30 de ani
 • 5

  (indicating direction) spre
  • to speak into the microphone a vorbi în microfon
 • 6familiar

  • familiar to be into a fi mort după
  • to be into drugs a se droga
 • 7

  (indicating impact) în
  de
  • to run into sth a intra în ceva
  • to bang into sb/sth a se izbi de cineva/de ceva
 • 8

  Matematică
  • 8 into 24 goes 3 times or is 3 24 împărţit la 8 fac 3

Utilizare

În engleză, into este folosit după anumite substantive şi verbe (change into, wander intoetc). Pentru a vedea cum se traduc substantivul şi verbele enumerate anterior, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător acestora (change, wander etc). into intră în alcătuirea construcţiei verb + sb + into + doing (to bully sb into doing, to fool sb into doing). Pentru a vedea cum se traduce aceste construcţii, citiţi articolul de dicţionar corespunzător verbului care intră în componenţa lor (bully, fool etc.).Pentru traducerea unor expresii ca get into trouble, go into detail, get into debtetc., citiţi articolul de dicţionar corespunzător substantivului care intră în componenţa lor (trouble, detail, debt etc.).