Traducere pentru last în română:

last

calapod

Pronunție /lɑːst//læst/

substantiv

 • 1

  (for shoes)
  calapod
 • 2

  (end of life)
  • to the last până în ultima clipă

pronume

 • 1

  (final)
  • the last ultimul
  • he poured out the last of the whisky a turnat ultima picătură de whisky
  • the last of the guests ultimii invitaţi
  • that was the last I saw of her atunci a fost ultima dată când am văzut-o
  • I thought we'd seen the last of him! credeam că am scăpat de el!
  • you haven't heard the last of this! şi încă nu ai auzit tot!
  • the last I heard… ultimele ştiri pe care le-am aflat…
  • the last but one penulimul
  • the night before last alaltăieri seara
  • the week before last acum două săptămâni

adjectiv

 • 1

  (hope/novel/time) (final) ultim
  • the last person to do ultima persoană care face (un anumit lucru)
  • for the last time, will you be quiet! vă rog pentru ultima dată, faceţi linişte!
  • your last name please? numele dumneavoastră de familie, vă rog?
  • in my last job la ultimul meu loc de muncă
  • every last one of them toţi până la ultimul
  • the last building but one penultima clădire
  • his name is last but two on the list numele lui este antepenultimul pe listă
  • the last few children ultimii câţiva copii (rămaşi)
 • 2

  (describing past time) trecut
  • last week/year săptămâna trecută/anul trecut
  • last Christmas Crăciunul de anul trecut
  • in or over the last ten years în ultimii zece ani
  • Anne has been in Cambridge for the last eight months Anne este la Cambridge de opt luni încoace
  • last night aseară
 • 3

  (most unlikely) cel mai puţin probabil
  • he's the last person I'd ask! este ultima persoană pe care aş ruga-o!
  • the last thing they want is publicity! ultimul lucru pe care şi-l doresc este să li se facă publicitate!
  • ironic the last thing I need is guests for the weekend doar oaspeţii îmi mai lipsesc în acest sfârşit de săptămână

adverb

 • 1

  (in final position)
  • to come in last a sosi ultimul
  • to be placed last a fi clasat ultimul
  • the girls left last fetele au plecat ultimele
  • to leave sth till last a amâna ceva până în ultima clipă
  • last of all ultimul din toţi
 • 2

  (most recently)
  • she was last in Canada in 1976 în 1976 a fost ultima dată în Canada

verb tranzitiv

 • 1

  • a loaf lasts me two days o pâine îmi ajunge pentru două zile
  • we have enough food to last (us) three days avem mâncare suficientă pentru trei zile

verb intranzitiv

 • 1

  (extend in time) a dura
  • it won't last! nu va dura mult!
  • it's too good to last! este prea frumos ca să dureze!
  • he won't last long in this place nu va sta mult timp pe aici
  • familiar that beer didn't last long berea a fost slabă
 • 2

  (fabric) (maintain condition) a nu se deteriora
  (perishables) a se păstra