Traducere pentru late în română:

late

târziu

Pronunție /leɪt/

adjectiv

 • 1

  (arrival/rains/publication/implementation) (after expected time) târziu
  • in case of late delivery în caz de întârziere a livrării
  • to have a late lunch a lua masa de prânz mai târziu decât de obicei
  • to be late (for sth) a întârzia (la ceva)
  • to make sb late a face pe cineva să întârzie
  • to be late with the rent a-şi plăti chiria cu întârziere
  • dinner will be a bit late cina va fi un pic mai târziu (decât de obicei)
  • to be more than three days late a avea o întârziere de mai mult de trei zile
 • 2

  (hour/supper/date/pregnancy) (towards end of day, season etc) târziu
  • to take a late holiday a merge în vacanţă la sfârşit de sezon
  • to take a late vacation a merge în vacanţă la sfârşit de sezon
  • to have a late night a merge la culcare târziu
  • in later life la o vârstă mai înaintată
  • to be in one's late fifties a se apropia de şaizeci de ani
  • to be a late starter a începe (ceva) târziu
  • at this late stage în acest stadiu avansat
  • in late January la sfârşitul lui ianuarie
  • in the late 50's la sfârşitul anilor 50
  • late Victorian de la sfârşitul epocii victoriene
  • it will be late afternoon when I arrive voi sosi după-amiaza târziu
  • the latest appointment is at 4 pm ultima programare este la orele patru după-masa
  • in one of her later films într-unul din ultimele ei filme
  • in a later novel într-un roman postum
  • her later experiments experienţele ei ulterioare
 • 3

  (deceased)
  • formal the late President fostul Preşedinte (care a decedat)
  • my late husband răposatul meu soţ

adverb

 • 1

  (arrive/start/finish) (after expected time) cu întârziere
  • to be running late a fi în întârziere
  • to start three months late a începe cu trei luni întârziere
 • 2

  (get up/open/close) (towards end of time period) târziu
  • late last night/in the evening astă noapte târziu/aseară târziu
  • late last week la sfârşitul săptămânii trecute
  • later on mai târziu
  • figurat it's a bit late (in the day) to do este puţin cam târziu pentru a face
  • too late! prea târziu!
  • don't leave it too late! nu o amâna prea mult!
  • to leave no later than 6 am a pleca nu mai târziu de orele 6
  • to marry late a se căsători târziu
  • he left for Italy six months later a plecat în Italia şase luni mai târziu
  • see you later! pe curând!
 • 3

  Administration
  • Miss Stewart, late of 48 Temple Rd D-na Stewart, cu fostul domiciliu la adresa

locuțiune adverbială

 • 1

  în ultimul timp