Traducere pentru leave în română:

leave

concediu

Pronunție /liːv/

substantiv

 • 1also leave of absence

  (time off) (gen) concediu
  termen militar permisie
  • to take three days' leave a-şi lua trei zile de concediu
 • 2

  (permission) permisiune
  • to give sb leave to do a-i da cuiva voie să facă (un anumit lucru)/a-i permite cuiva să facă (un anumit lucru)
  • by or with your leave cu permisiunea dumneavoastră
 • 3

  (departure)
  • to take leave of sb a-şi lua rămas bun de la cineva
  • he took his leave şi-a luat rămas bun

verb tranzitivleft

 • 1

  (house/station etc) (depart from) (gen) a pleca din
  (country/city etc) (more permanently) a părăsi
  (room/building) (by going out) a pleca din
  • he left home early a plecat de acasă devreme
  • to leave school a-şi abandona studiile
  • to leave the road/table a ieşi de pe carosabil/a pleca de la masă
  • to leave the track a deraia
  • to leave the ground a decola
  • to leave one's seat a se ridica de pe locul său
  • I left him cleaning his car l-am lăsat spălându-şi maşina
  • figurat the smile left her face surâsul îi dispăru de pe buze
 • 2

  (person) (leave behind) (forgetfully) a nu se mai gândi la
  (object) a uita
  (partner) (deliberately) a părăsi
  (key/instructions/name/tip) (for) (pentru) (with) (la) a lăsa
  (animal/family) (permanently) a abandona
  • to leave sb sth a-i lăsa ceva unei persoane
  • to leave sb/sth in sb's care a da pe cineva/ceva în grija unei persoane
 • 3

  (food/drink/gap) (let remain) a lăsa şi pentru alţii
  • you leave me no choice or alternative but to… nu-mi daţi de ales, mă obligaţi să…
  • he left us in no doubt as to or about his feelings în privinţa sentimentelor lui a fost foarte clar
  • to leave sth lying around a pune ceva (un obiect) cum se nimereşte
  • to leave sth tidy a lăsa ceva în ordine
  • there are/we have five minutes left au mai rămas/mai avem cinci minute
  • he was left short of money nu i-a mai rămas niciun ban
  • the accident left him an orphan/a cripple în urma accidentului a rămas orfan/invalid
  • the attack left her with a scar s-a ales cu o cicatrice după ce a fost atacată
  • where does that leave me? ce o să mi se întâmple din cauza aceasta?
 • 4

  (allow to do)
  • to leave sth to sb a lăsa [pe cineva] să facă
  • to leave it (up) to sb to do a lăsa pe seama cuiva să facă
  • to leave the decision (up) to sb a lăsa la latitudinea cuiva să ia o decizie
  • leave him to sleep lasă-l să doarmă
  • to leave sb to it a lăsa pe cineva să se descurge singur (să facă un anumit lucru)
  • to leave sb to himself a lăsa pe cineva în pace
  • familiar to leave sb be a lăsa pe cineva în pace
  • leave it to or with me mă ocup eu de asta
 • 5

  (oil/wine/stain) (result in) a lăsa
  (cup/plate etc/stain/mark) a lăsa
  (hole/dent) a face
 • 6

  (task/homework) (postpone) a amâna
  • leave it till tomorrow/the end las-o pe mâine/amân-o până spre sfârşit
 • 7

  (stop and agree)
  • to leave it that a conveni să
  • to leave it at that a o lăsa baltă (referitor la două persoane care nu se înţeleg şi hotărăsc să nu mai discute despre ceva sau să nu mai facă un lucru)
 • 8

  Științe Juridice
  (to sb) (cuiva) (bequeath) a lăsa moştenire
 • 9

  (pass)
  • to leave sth on one's left/right a trece pe lângă un anumit loc, pe partea stângă/dreaptă (a unei străzi)

verb intranzitivleft

 • 1

  (for) (la) a pleca

reflexive verbleft

 • 1

  • to leave oneself (with) a-şi rezerva (timp)