Traducere pentru lie în română:

lie

minciună

Pronunție /laɪ/

substantiv

 • 1

  minciună
  • to tell a lie a minţi
  • to give the lie to sth/sb a infirma ceva/a nega afirmaţiile făcute de cineva anterior

verb tranzitivlying, lied, lain, lay

 • 1

  a minţi
  • he lied his way into the job a reuşit să obţină postul minţind

verb intranzitivlying, lied, lain, lay

 • 1

  (to sb) (pe cineva) (about) (cu privire la) (tell falsehood) a minţi
  • he lied about her a minţit în privinţa ei
 • 2

  (person/animal) (action) a se întinde
  (state) a sta întins
  (objects) a fi culcat (pe)
  • to lie on one's back/on one's front or face down a sta pe spate/a sta întins pe burtă
  • to lie in bed all morning a sta în pat toată dimineaţa
  • don't lie in the sun too long nu sta la soare prea mult timp
  • lie still a sta (întins) nemişcat
  • he lay dead zăcea mort
  • here lies John Brown aici odihneşte John Brown
 • 3

  (be situated) a fi situat
  (remain) a rămâne
  • their unhappy past lay behind them trecutul lor nefericit era dat uitării
  • that's where our future lies în asta ne punem speranţele de viitor
  • to lie before sb a-i sta cuiva înainte
  • what lies ahead? ce ne aşteaptă?
  • the toys lay all over the floor jucăriile erau împăştiate pe podea
  • his clothes lay where he'd left them hainele lui se găseau acolo unde el le lăsase
 • 4

  (can be found) a se afla
  • their interests lie elsewhere au alte interese
  • to lie in a consta în
  • to lie in doing a depinde de o anumită acţiune
  • to lie behind a se afla în spatele (cu genitivul)
  • the responsibility lies with them responsabilitatea le revine lor
 • 5literal, figurat

  (snow) (as covering) a se aşterne
  • the snow lay thick zăpada se aşternea în strat gros
  • to lie over a domni asupra