Există 2 (de) traduceri principale ale like în Română

: like1like2

like1

ca/precum

Pronunție /laɪk/

prepoziție

 • 1

  (in the same manner as) ca/precum
  • to act like a professional a face lucrurile ca un profesionist
  • like the liar that she is, she… ca o mincinoasă ce este, ea…
  • stop behaving like an idiot! nu te mai purta prosteşte!
  • it happened like this iată cum s-a întâmplat
  • when I see things like that când văd lucruri de genul acesta
  • I'm sorry to disturb you like this îmi cer scuze pentru faptul că vă deranjez aşa
 • 2

  (similar to, resembling) ca/precum
  • to be like sb/sth a fi precum cineva/ceva
  • you know what she's like! ştii cum este ea!
  • it was just like a fairytale! a fost ca un basm!
  • what's it like? cum este?
  • so this is what it feels like to be poor deci asta înseamnă să fii sărac
  • there's nothing like a nice warm bath! nimic nu se compară cu o baie caldă şi bună!
  • I've never seen anything like it! nu am mai văzut aşa ceva niciodată!
  • that's more like it! aşa mai merge!
  • I don't earn anything like as much as she does nu câştig nici pe departe ca ea
  • what was the weather like? cum a fost vremea?
 • 3

  (typical of)
  • it's not like her to be late nu are obiceiul să întârzie
  • it's just like him to be so spiteful! este ranchiunos din fire!
  • just like a man! este tipic bărbătesc!
 • 4

  (expressing probability)
  • it looks like rain stă să plouă
  • it looks like the war will be a long one se pare că războiul va fi de durată
  • you seem like an intelligent man pari un om inteligent
 • 5

  (close to)
  • it cost something like £20 a costat în jur de 20 de lire sterline
  • with something like enthusiasm cu un fel de entuziasm

adjectiv

 • 1

  asemănător formal

conjuncţie

 • 1

  (in the same way as) aşa cum/după cum
  • familiar like I said, I wasn't there aşa cum am mai spus, nu am fost acolo
  • like they used to aşa cum făceau odinioară
 • 2familiar

  (as if) ca şi cum
  • he acts like he owns the place se comportă ca şi cum ar fi proprietarul acestui loc

adverb

 • 1

  (akin to, near)
  • it's nothing like as nice as… nimic nu se compară cu…
  • familiar “the figures are 10% more than last year”—“20%, more like!” “cifrele sunt cu 10% mai mari decât anul trecut”—“mai degrabă, cu 20%!”

substantiv

 • 1

  • fires, floods and the like incendiile, inundaţiile şi alte catastrofe de acest gen
  • I've never seen the like (of it) nu am mai văzut niciodată aşa ceva
  • the like (s) of Al Capone cineva de genul (cei de genul) lui Al Capone
  • familiar she won't even speak to the likes of us! refuză să stea de vorbă cu cei de teapa noastră!

combining form

 • 1

  • bird-like care seamănă cu o pasăre
  • child-like infantil
  • king-like regal

Există 2 (de) traduceri principale ale like în Română

: like1like2

like2

a-i plăcea

Pronunție /laɪk/

verb tranzitiv

 • 1

  (person) a-i plăcea
  (artist/food/music/style) a-i plăcea
  • to like A better than B a-i plăcea mai mult A decât B
  • to like A best a-i plăcea A cel mai mult
  • to be well liked a fi apreciat
  • to want to be liked a vrea să placă
 • 2

  • how do you like your tea? cum preferi ceaiul?
  • what I like about him/this car is… ceea ce îmi place la el/la această maşină este faptul că…
  • she didn't like the look of the hotel nu i-a plăcut cum arăta hotelul
  • I don't like the look of that man nu-mi place înfăţişarea acelui bărbat
  • I don't like the look of her, call the doctor nu-mi place cum arată, cheamă un doctor
  • I don't like the sound of that nu îmi place cum sună asta
  • if you like that sort of thing dacă îţi place genul acesta de lucruri
  • familiar I like cheese but it doesn't like me îmi place brânza, dar nu-mi prieşte
  • this plant likes sunlight plantei acesteia îi face bine soarele
  • I like doing îmi place să fac
  • I like to do îmi place să fac
  • I like to see people doing îmi place să văd oamenii făcând
  • how do you like living in London? cum îţi place viaţa londoneză?
  • the boss won't like it if you're late şefului nu o să-i placă dacă întârzii
  • she doesn't like to be kept waiting nu-i place să fie făcută să aştepte
  • I like it! asta-i bună!
  • like it or not we all pay tax ne place sau nu, cu toţii plătim taxe
 • 3

  (wish) a dori
  • I would or should like a ticket aş dori un bilet
  • I would or should like to do aş dori să fac
  • would you like to come to dinner? aţi dori să veniţi la cină?
  • I wouldn't like to think I'd upset her nu aş vrea să cred că am supărat-o
  • we'd like her to do am dori ca ea să facă
  • would you like me to come? aţi vrea să vin?
  • if you like dacă vrei
  • you can do what you like poţi face ce vrei
  • say what you like, I think it's a good idea poţi spune ce vrei, eu cred că este o idee bună
  • sit (any)where you like aşezaţi-vă unde doriţi
 • 4

  (think important)
  • to like to do a considera important să facă