Traducere pentru line up în română:

line up

phrasal verb

 • 1

  (side by side) a se alinia (unul în dreapta celuilalt)
  (one behind the other) a se aşeza într-un şir (unul în spatele celuilalt)
 • 2

  (take sides)
  • to line up against sb a se coaliza împotriva cuiva
 • 3line up [sb], line [sb] up

  (in row) a alinia (un anumit număr de persoane)
 • 4line [sth] up, line up [sth]

  (align)
  (with) (cu) a pune (ceva) în rând
 • 5line [sth] up, line up [sth]

  (team) (organize) a selecţiona
  • to have sb/sth lined up a avea pe cineva/ceva în vedere
  • familiar what have you got lined up for us tonight? ce-ai planificat să facem în seara aceasta?