Traducere pentru make în română:

make

marcă

Pronunție /meɪk/

substantiv

 • 1

  (brand) marcă
  • what make is your car? ce marcă este maşina ta?

verb tranzitivmade

 • 1

  (cake/film/noise) (create) a face
  • to make a rule a stabili o regulă
  • to make sth from a face ceva din
  • wine is made from grapes vinul se face din struguri
  • to make sth for sb a face ceva pentru cineva
  • to make sb sth a face ceva pentru cineva
  • to be made for sb a fi făcut pentru cineva
  • to make room/the time for sth a găsi loc pentru ceva/a găsi timp pentru ceva
  • to make sth out of a face ceva din
  • it's made (out) of gold este din aur
  • let's see what he's made of să vedem din ce este făcut
  • to make a house into apartments a compartimenta o casă în mai multe apartamente
  • made in France/by Macron fabricat în Franţa/de Macron
  • God made man Dumnezeu l-a creat pe om
  • to make the bed a face patul
 • 2

  (friends/enemies) (cause to be or become, render) a deveni
  • to make sb happy a face pe cineva fericit
  • to make sb hungry a-i provoca foame cuiva
  • to make oneself available a-şi aranja programul în aşa fel încât să fie disponibil (pentru)
  • to make oneself understood a se face înţeles
  • to make sth bigger/better/worse a mări/a îmbunătăţi/a înrăutăţi ceva
  • to make passing exams easier a facilita trecerea examenelor
  • to make it easier to pass exams a facilita trecerea examenelor
  • to make it possible to do a face posibil să se întreprindă (ceva)
 • 3

  (cause to do)
  • to make sb cry a face pe cineva să plângă
  • I made her smile am făcut-o să zâmbească
  • to make sb do sth a determina pe cineva să facă un anumit lucru
  • I made her lose patience am făcut-o să-şi piardă răbdarea
  • it makes me look fat mă face să par gras
  • to make sth happen a face să se întâmple ceva
  • to make the story end happily a face în aşa fel încât o poveste să se termine cu bine
  • to make sth work a face să funcţioneze
  • to make sth grow a face să crească
  • it makes her voice sound funny îi dă vocii ei o tonalitate stranie
 • 4

  (force, compel)
  • to make sb do a obliga pe cineva să facă
  • to make sb wait/talk a face pe cineva să aştepte/să vorbească
 • 5

  (turn into)
  • to make sb sth a pune pe cineva pe postul de
  • to make sth of sb a pune pe cineva pe postul de
  • we made him treasurer l-am făcut trezorier
  • we made Tom treasurer l-am ales pe Tom pe postul de trezorier
  • to make sb one's assistant a face pe cineva asistentul său
  • it'll make a man of you lucrul acesta o să te facă bărbat
  • he'll never make a teacher nu va fi niciodată un profesor bun
  • to make sb a good husband a fi un soţ bun pentru cineva
  • to make sth sth a face ceva dintr-un anumit lucru
  • to make sth of sth a face ceva dintr-un anumit lucru
  • to make a habit/an issue of sth a-şi face un obicei din ceva/a face o problemă din ceva
  • it's been made into a film s-a făcut un film după asta
  • familiar to make too much of sth a exagera ceva
  • that will make a good shelter acela o să fie un adăpost bun
 • 6

  (add up to, amount to) a face
  • three and three make six trei şi cu trei fac şase
  • that makes ten altogether asta înseamnă zece cu totul
 • 7

  (salary/amount) (earn) a câştiga
  • to make a living a-şi câştiga traiul
  • to make a profit a realiza un profit
  • to make a loss a înregistra o pierdere
 • 8

  (place/position) (reach, achieve) a ajunge în
  (ranking/level) a ajunge la
  a atinge (o viteză)
  (speed/distance) a parcurge (o distanţă)
  • we'll never make it nu o să reuşim niciodată
  • to make the first team/the charts a intra în cea mai bună echipă/în top
  • to make the front page a fi ştire principală (în presă, la televiziune etc.)
  • to make six spades a avea şase cărţi de pică
 • 9

  (estimate, say)
  • I make it five o'clock este ora cinci după ceasul meu
  • what time do you make it? cam cât crezi că este ora?
  • let's make it five dollars să zicem cinci dolari
  • can we make it a bit later? se poate un pic mai târziu?
  • what do you make of it? ce zici de asta?
  • I can't make anything of it nu înţeleg nimic
 • 10

  (holiday/meal/day) (cause success of) a asigura succesul (cu genitivul)
  • it really makes the room se potriveşte bine cu camera
  • it really made my day asta chiar m-a făcut fericit
  • to make or break a hotărî soarta (cu genitivul)
 • 11

  Electricity
  (circuit) a închide
 • 12

  Games
  (cards) (shuffle) a amesteca
  • to make a trick a câştiga trişând