Traducere pentru mean în română:

mean

medie

Pronunție /miːn/

substantiv

 • 1

  Matematică
  (gen)
  medie
  • above the mean peste medie
 • 2figurat

  (middle point) mijloc

adjectiv

 • 1

  (weight/age) (average) mediu
 • 2

  (person) (ungenerous) avar
  (attitude/nature) meschin
  (examiner) sever
  • he's mean with his time este zgârcit când vine vorba de timpul lui
  • he's mean with money este zgârcit când vine vorba de bani
 • 3

  (person) (to) (cu) (unkind) lipsit de bunăvoinţă
  • a mean trick o glumă răutăcioasă
 • 4

  (animal/person/expression) (vicious) rău
  • that dog has got a mean streak câinele acela este rău din fire
 • 5

  (city) (tough) dur
  (street) neprimitor
 • 6familiar

  (artist/cook/cocktail) (skilful) formidabil, beton familiar
 • 7

  (small)
  • that's no mean feat! nu este de ici de colo! (este foarte dificil)
 • 8livresc

  (lowly)
  (dwelling) mizerabil
  (birth) umil
  (origin) modest
 • 9US familiar

  • familiar to feel mean a avea o stare de indispoziţie

verb tranzitivmeant

 • 1

  (word/phrase/symbol) (signify) a semnifica (un anumit lucru)
  (sign) a semnifica (un anumit lucru)
  • the term means nothing to him termenul nu îi spune nimic
 • 2

  (intend)
  • to mean to do a intenţiona să facă (un anumit lucru)
  • to mean sb to do a vrea ca o persoană să facă (un anumit lucru)
  • to mean for sb to do a vrea ca o persoană să facă (un anumit lucru)
  • to be meant for sb a fi destinat cuiva
  • I meant it as a joke am spus-o ca pe o glumă
  • she meant no offence nu a vrut să jignească pe nimeni
  • he doesn't mean you any harm nu vrea să-ţi facă niciun rău
  • what do you mean by opening my letters? cum de ţi-ai permis să-mi deschizi scrisorile?
  • to mean well a avea intenţii bune
  • she means business nu glumeşte
  • he means what he says nu glumeşte, vorbeşte serios
  • I didn't mean to do it nu am făcut-o intenţionat
  • without meaning to fără a vrea să
 • 3

  (strike/law/shortages/changes) (entail) a atrage după sine
 • 4

  (intend to say) a vrea să spună
  • what do you mean by that remark? ce vrei să spui cu asta?
  • do you mean me? la mine te referi?
  • familiar I mean to say, who wants a car that won't start? să fim serioşi, cine vrea o maşină care nu porneşte?
  • I know what you mean înţeleg ce spui
 • 5

  (be of value)
  • a promise means nothing o promisiune nu înseamnă nimic până ce nu este îndeplinită
  • money means a lot to him banii înseamnă foarte mult pentru el
  • your friendship means a lot to me prietenia ta înseamnă foarte mult pentru mine
 • 6

  (be destined)
  • to be meant to do a fi destinat să facă (un anumit lucru)
  • it was meant to be or happen trebuia să se întâmple asta
  • they were meant for each other erau sortiţi unul altuia
 • 7

  (be supposed to be)
  • he's meant to be este considerat a fi