Traducere pentru neither în română:

neither

nici…nici

Pronunție /ˈnaɪðə(r)//ˈniːð-/

conjuncţie

 • 1

  (not either) nici…nici
  • I have neither the time nor the money nu am nici timp, nici bani (pentru)
  • I've seen neither him nor her nu l-am văzut nici pe el şi nici pe ea
 • 2

  (nor)
  • he doesn't have the time, neither does he have the money nu are nici timp, nici bani
  • you don't have to tell him, neither should you nu eşti obligat să-i spui, şi nici nu ar fi bine să faci asta

Utilizare

Conjuncţiile coordonatoare, corelative neither…nor se traduc, în română, prin nici…nici: she speaks neither English nor French = nu vorbeşte nici engleza, nici franceza; he is neither intelligent nor kind = nu este nici inteligent, nici amabil; neither tea, nor milk = nici ceai, nici lapte. În română, verbul aflat înaintea acestor conjuncţii corelative este precedat de particula adverbială, negativă nu. Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire a acestei conjuncţii, consultaţi secţiunea neither-1. Când este folosit cu valoare de conjuncţie, pentru a exprima convergenţa unor opinii neither se traduce prin nici (eu/mie, noi/nouă etc.): “I don't like him”—“neither do I” = “nu-mi place de el”—“nici mie”; “he's not Spanish”—“neither is John” = “nu este spaniol”—“nici John”; “I can't sleep”—“neither can I” = “nu pot dormi”—“nici eu”.În situaţia în care este folosit pentru a aduce informaţii suplimentare, într-o propoziţie negativă, neither se traduce, de obicei, prin şi nici (nu)/dar nici (nu), precedat de un verb la negativ: she hasn't written, neither has she telephoned = nu a scris şi nici nu a telefonat; I don't wish to insult you, but neither do I wish to lose money = nu vreau să te insult, dar nici nu vreau să rămân fără bani. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire, citiţi secţiunea neither-2.

determinant

 • 1

  (+subst. fem., sg.) nicio
  (+ subst. masc., sg.) niciun
  • neither book is suitable nicio carte nu este potrivită
  • neither girl replied nicio fată nu a răspuns

Utilizare

Conjuncţiile coordonatoare, corelative neither…nor se traduc, în română, prin nici…nici: she speaks neither English nor French = nu vorbeşte nici engleza, nici franceza; he is neither intelligent nor kind = nu este nici inteligent, nici amabil; neither tea, nor milk = nici ceai, nici lapte. În română, verbul aflat înaintea acestor conjuncţii corelative este precedat de particula adverbială, negativă nu. Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire a acestei conjuncţii, consultaţi secţiunea neither-1. Când este folosit cu valoare de conjuncţie, pentru a exprima convergenţa unor opinii neither se traduce prin nici (eu/mie, noi/nouă etc.): “I don't like him”—“neither do I” = “nu-mi place de el”—“nici mie”; “he's not Spanish”—“neither is John” = “nu este spaniol”—“nici John”; “I can't sleep”—“neither can I” = “nu pot dormi”—“nici eu”.În situaţia în care este folosit pentru a aduce informaţii suplimentare, într-o propoziţie negativă, neither se traduce, de obicei, prin şi nici (nu)/dar nici (nu), precedat de un verb la negativ: she hasn't written, neither has she telephoned = nu a scris şi nici nu a telefonat; I don't wish to insult you, but neither do I wish to lose money = nu vreau să te insult, dar nici nu vreau să rămân fără bani. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire, citiţi secţiunea neither-2.

pronume

 • 1

  nici unul, nici una
  • neither of them came nici unul dintre ei nu a venit
  • “which one is responsible?”—“neither” “cine este răspunzător (de ceva)?”—“nici unul”

Utilizare

Conjuncţiile coordonatoare, corelative neither…nor se traduc, în română, prin nici…nici: she speaks neither English nor French = nu vorbeşte nici engleza, nici franceza; he is neither intelligent nor kind = nu este nici inteligent, nici amabil; neither tea, nor milk = nici ceai, nici lapte. În română, verbul aflat înaintea acestor conjuncţii corelative este precedat de particula adverbială, negativă nu. Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire a acestei conjuncţii, consultaţi secţiunea neither-1. Când este folosit cu valoare de conjuncţie, pentru a exprima convergenţa unor opinii neither se traduce prin nici (eu/mie, noi/nouă etc.): “I don't like him”—“neither do I” = “nu-mi place de el”—“nici mie”; “he's not Spanish”—“neither is John” = “nu este spaniol”—“nici John”; “I can't sleep”—“neither can I” = “nu pot dormi”—“nici eu”.În situaţia în care este folosit pentru a aduce informaţii suplimentare, într-o propoziţie negativă, neither se traduce, de obicei, prin şi nici (nu)/dar nici (nu), precedat de un verb la negativ: she hasn't written, neither has she telephoned = nu a scris şi nici nu a telefonat; I don't wish to insult you, but neither do I wish to lose money = nu vreau să te insult, dar nici nu vreau să rămân fără bani. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire, citiţi secţiunea neither-2.