Traducere pentru next to în română:

next to

aproape

adverb

 • 1

  aproape
  • next to impossible aproape imposibil
  • to get sth for next to nothing a cumpăra ceva aproape pe degeaba
  • in next to no time it was over a fost gata într-o clipită

prepoziție

 • 1

  alături de
  • two seats next to each other două locuri alăturate
  • to wear silk next to the skin a purta o haină de mătase direct pe piele
  • next to Picasso, my favourite painter is Chagall după Picasso, următorul meu pictor favorit este Chagall