Traducere pentru none în română:

none

niciunul

Pronunție /nəʊn/

pronume

 • 1

  (not any) niciunul
  • none of them niciunul dintre ei
  • “have you any pens?”—“none at all” “ai vreun stilou?”—“nu am niciunul”
  • he saw three dogs, none of which had a tail a văzut trei câini, dintre care niciunul nu avea coadă
  • none of the wine/milk niciun strop de vin/lapte
  • none of the bread niciun colţ de pâine
  • none of the cheese niciun pic de brânză
  • “is there any money left?”—“none at all” “au mai rămas ceva bani?”—“deloc”
  • “did you have any difficulty?”—“none whatsoever or at all” “ai avut vreo dificultate?”—“niciuna”
  • we have none nu avem de niciun fel
  • there's none left nu a mai rămas niciuna
  • none of it was true nu era nimic adevărat
  • he was having none of it nu mai voia să audă de asta
 • 2

  (nobody, not one person) nimeni
  • none can sing so well as her nimeni nu cântă atât de bine ca ea
  • there's none better than nimeni nu este mai bun ca
  • none but him nimeni în afară de el
  • it was none other than nu era nimeni altul decât
 • 3

  (on form, questionnaire)
  nicio variantă (din cele de mai sus)

adverb

 • 1

  (not, not at all)
  • it was none too easy era departe de a fi uşor
  • I was none too sure nu eram sigur deloc
  • he was none the worse for the experience nu s-a simţit deloc mai rău după experienţa aceea
  • the play is long, but none the worse for that piesa este lungă, dar acest lucru nu deranjează