Traducere pentru nor în română:

nor

Pronunție /nɔː(r)//nə(r)/

conjuncţie

  • 1

    • you don't have to tell him, nor should you nu eşti obligat să-i spui, şi nici nu ar fi bine să faci asta
    • he was not a cruel man, nor a mean one nu a fost un om aspru şi nici meschin

Utilizare

Pentru a vedea cum se traduce, în limba română, conjuncţia nor, când este folosită cu corelativul neither, consultaţi secţiunea neither. Când este folosit cu valoare de conjuncţie, pentru a indica acordul în ceea ce priveşte o apreciere negativă făcută de cineva, termenul nor se traduce, de regulă, prin nici: “I don't like him”—“nor do I” = “nu-mi place de el”—“nici mie”; “he's not Spanish”—“nor is John” = “nu este spaniol”—“Nici John (nu este)”; “I can't sleep”—“nor can I” = “nu reuşesc să dorm”—“nici eu”.Dacă este folosit pentru a aduce o informaţie suplimentară, cu privire la un comentariu negativ, făcut anterior, nor se traduce, de obicei, prin şi nici, precedat fiind de forma negativă a verbului de conjugat: she hasn't written, nor has she telephoned = nu a scris şi nici nu a telefonat; I do not wish to insult you,(but) nor do I wish to lose money = nu vreau să te insult, dar nici nu vreau să rămân fără bani.Pentru exemple suplimentare şi cazuri particulare de folosire a termenului "nor", citiţi articolul de mai jos.