Există 2 (de) traduceri principale ale order în Română

: order1order2

order1

a ordona

Pronunție /ˈɔːdə(r)/

verb tranzitiv

 • 1

  (inquiry/retrial) (command) a ordona
  • to order sb to do a-i ordona cuiva să facă (un anumit lucru)
  • to order the building to be demolished a ordona demolarea clădirii
  • the soldiers were ordered to disembark soldaţii au primit ordinul să debarce
 • 2

  (goods/meal) a comanda
  (taxi) (for) (pentru) a rezerva
 • 3

  (files/cards) (put in order) a pune în ordine
  (names/dates) a pune [ceva] în ordine
  • to order one's affairs a-şi pune ordine în treburi

verb intranzitiv

 • 1

  (customer/diner) a comanda

Există 2 (de) traduceri principale ale order în Română

: order1order2

order2

ordine

Pronunție /ˈɔːdə(r)/

substantiv

 • 1

  (logical arrangement) ordine
  • to set or put one's life in order a-şi pune ordine în viaţă
 • 2

  (sequence) ordine
  • in alphabetical order în ordine alfabetică
  • to do things in order a face lucrurile pe rând
  • in the right/wrong order în ordinea corectă/greşită
  • to be out of order a fi deranjat
 • 3

  (discipline, control) ordine
  • to restore order a restabili ordinea
  • to keep order a menţine ordinea/disciplina (la ore)
 • 4

  (established state) ordin
  • the existing order ordinul actual
 • 5

  Journalism (command) (to do) (de a face) ordin
  • to have or to be under orders to do a primi ordinul de a face (ceva)
  • I'm not taking orders from you nu sunt la ordinele dumneavosatră
  • until further orders până la noi ordine
 • 6

  (in shop, restaurant) comandă
  • a rush/repeat order o comandă urgentă/reînnoită
  • the books are on order cărţile au fost comandate
  • made to order făcut la comandă
 • 7

  (operational state)
  • in good order în bună stare
  • in working order în stare de funcţionare
  • to be out of order a fi deranjat
 • 8

  (in public debate)
  • order! order! linişte, vă rog!
  • to call sb to order a chema pe cineva la ordin
  • out of order contrar procedurii
 • 9

  (all right)
  • in order în regulă
  • that is perfectly in order este în ordine
  • that remark was way out of order remarca aceea a fost total deplasată
  • I hear that congratulations are in order! se pare că felicitările sunt la ordinea zilei!
  • economy is the order of the day modul de viaţă auster este la ordinea zilei
 • 10

  Religion
  ordin religios
 • 11

  (rank, scale)
  • craftsmen of the highest order maeştrii artizani
  • talent of this order un astfel de talent
  • the lower orders clasele inferioare
  • of the order of 15% de ordinul a 15%
  • in the order of 15% de ordinul a 15%
 • 12

  • pay to the order of a plăti printr-un ordin de plată
 • 13British

  (honorary association, title) ordin