Traducere pentru out în română:

out

Pronunție /aʊt/

verb tranzitiv

 • 1

  (person) a declara public faptul că (o persoană) are orientări homosexuale

Utilizare

"out" însoţeşte adesea un verb, căruia îi modifică sau întăreşte sensul ("hold out", "wipe out", "filter out"etc.). În limba română, aceste verbe au adesea o traducere foarte simplă, fiind uşor să li se găsească un corespondent. Pentru traducerea verbelor însoţite de prepoziţia/adverbul "out", consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (hold, wipe, filter etc.). Când "out" este folosit ca sinonim al adverbului "outside", acesta nu schimbă radical sensul enunţului: "they're out in the garden" = "they're in the garden". În aceste cazuri, "out" nu se traduce: "se află în grădină"."out" poate fi folosit ca adverb cu sensul de "absent" or "not at home". În acest caz, "she's out" are exact acelaşi sens cu "she's gone out", iar traducerea în română a acestei propoziţii este "a ieşit/este plecată (în oraş etc.)". În privinţa locuţiunii prepoziţionale "out of", consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare şi alte cazuri particulare de folosire a termenului "out", citiţi articolul de mai jos.

adverb

 • 1

  (outside) afară
  • to stand out in the rain a sta afară, în ploaie
  • to be out in the garden a fi în grădină
  • out there acolo
  • out here aici
  • to tear a page out a rupe o pagină în bucăţi
 • 2

  (from within)
 • 3

  (at a distance)
  • out in China tocmai în China
  • two days out from port două zile afară din port
  • when the tide is out la reflux (când marea se retrage)
  • further out mai departe
 • 4

  (in the world at large)
  • there are a lot of people out there looking for work sunt multe persoane care caută de lucru
 • 5

  (absent)
  • to be out a fi absent
 • 6

  (for social activity)
 • 7

  (published, now public)
 • 8

  (in bloom)
 • 9

  (shining)
  • to be out a străluci
 • 10

  (extinguished)
 • 11

  Sport Games
 • 12

  (unconscious)
  • familiar familiar to be out (cold) a zăcea inconştient
 • 13

  (over, finished)
  • before the week is out înainte de sfârşitul săptămânii
 • 14british

 • 15familiar

  (not possible) exclus
 • 16familiar

  • to be out to do sth a căuta cu tot dinadinsul să facă un anumit lucru
  • peiorativ he's just out for what he can get tot ce face, face din interes
  • he's out to get you te vrea mort
 • 17familiar

  (not in fashion) demodat

Utilizare

"out" însoţeşte adesea un verb, căruia îi modifică sau întăreşte sensul ("hold out", "wipe out", "filter out"etc.). În limba română, aceste verbe au adesea o traducere foarte simplă, fiind uşor să li se găsească un corespondent. Pentru traducerea verbelor însoţite de prepoziţia/adverbul "out", consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (hold, wipe, filter etc.). Când "out" este folosit ca sinonim al adverbului "outside", acesta nu schimbă radical sensul enunţului: "they're out in the garden" = "they're in the garden". În aceste cazuri, "out" nu se traduce: "se află în grădină"."out" poate fi folosit ca adverb cu sensul de "absent" or "not at home". În acest caz, "she's out" are exact acelaşi sens cu "she's gone out", iar traducerea în română a acestei propoziţii este "a ieşit/este plecată (în oraş etc.)". În privinţa locuţiunii prepoziţionale "out of", consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare şi alte cazuri particulare de folosire a termenului "out", citiţi articolul de mai jos.

preposition phrase

 • 1

  (from)
 • 2

  (expressing ratio) din
 • 3

  (part of whole)
  • out of a book dintr-o carte
 • 4

  Științe Juridice
 • 5

  (reach/sight) (beyond defined limits) departe de
  (city) în afara (cu genitivul)
 • 6

  (free from confinement)
  • out of hospital ieşit din spital
 • 7

  (sun) (sheltered) ferit de
 • 8

  (lacking)
 • 9

  (wood/metal) (made from) din
 • 10

  (respect) (due to) din

Utilizare

"out" însoţeşte adesea un verb, căruia îi modifică sau întăreşte sensul ("hold out", "wipe out", "filter out"etc.). În limba română, aceste verbe au adesea o traducere foarte simplă, fiind uşor să li se găsească un corespondent. Pentru traducerea verbelor însoţite de prepoziţia/adverbul "out", consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (hold, wipe, filter etc.). Când "out" este folosit ca sinonim al adverbului "outside", acesta nu schimbă radical sensul enunţului: "they're out in the garden" = "they're in the garden". În aceste cazuri, "out" nu se traduce: "se află în grădină"."out" poate fi folosit ca adverb cu sensul de "absent" or "not at home". În acest caz, "she's out" are exact acelaşi sens cu "she's gone out", iar traducerea în română a acestei propoziţii este "a ieşit/este plecată (în oraş etc.)". În privinţa locuţiunii prepoziţionale "out of", consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare şi alte cazuri particulare de folosire a termenului "out", citiţi articolul de mai jos.