Traducere pentru part în română:

part

parte

Pronunție /pɑːt/

substantiv

 • 1

  (of whole) (gen) parte
  (of country) regiune
  • in or around these parts prin aceste părţi/în această zonă
  • part of the reason is… este în parte motivul pentru care…
  • to be (a) part of a face parte din
  • the early part of my life tinereţea mea
  • it's all part of being young toate acestea sunt specifice tinereţii
  • that's the best/hardest part este partea cea mai bună/dificilă
  • that's the part I don't understand iată ce nu înţeleg
  • to be good in parts a avea părţile lui bune
  • for the most part în ansamblu
  • my part of the world ţara mea
  • what are you doing in this part of the world? ce vânt te-aduce pe aici?
 • 2

  tehnică
  (component) piesă
  • spare parts piese de schimb
 • 3

  Televiziune
  (of serial, programme) episod
  • a two-part series un serial format din două episoade
 • 4

  (in) (în) (share, role) rol
  • to do one's part a interpreta un rol
  • I want no part in it nu vreau să am de a face cu asta
  • I don't want any part of it nu vreau să am de a face cu asta
  • to take part a participa
  • they took no further part in it nu au mai contribuit cu nimic la asta
 • 5

  Theatre Televiziune Cinema
  (of) (de) rol
 • 6

  (equal measure) măsură
  • mix X and Y in equal parts a amesteca substanţa X cu substanţa Y, în cantităţi egale
  • in a concentration of 30,000 parts per million în concentraţie de 3%
 • 7

  Muzică
  (for instrument, voice) linie melodică
  (score) partitură
 • 8

  (behalf)
  • on the part of în numele
  • for my part în ce mă priveşte
  • to take sb's part a lua partea cuiva
 • 9US

  (in hair) cărare

adverb

 • 1

  (partly) în parte
  • it was part fear, part greed în parte a fost vorba de teamă, în parte, de lăcomie

verb tranzitiv

 • 1

  (two people) (separate) a despărţi
  (legs) a desface
  a-şi întredeschide (buzele)
  (lips/curtains) a trage (perdeaua)
  (crowd/ocean/waves) a despărţi
 • 2

  (make parting in)
  • to part one's hair a-şi face cărare

verb intranzitiv

 • 1

  (split up) a se despărţi
  • we parted friends ne-am despărţit ca buni prieteni
  • to part from sb a se despărţi de cineva
 • 2

  (crowd/clouds) (divide) a se împrăştia
  (rope/cable) a se rupe