Traducere pentru place în română:

place

loc

Pronunție /pleɪs/

substantiv

 • 1

  (location, position) loc
  • from place to place dintr-un loc într-altul
  • same time, same place la aceeaşi oră, în acelaşi loc
  • in places pe alocuri
  • in several places în câteva locuri
  • place of birth/work locul naşterii/loc de muncă
  • place of residence domiciliu
  • this is the place for me! acesta este locul la care mi am visat dintotdeauna!
  • to be in the right place at the right time a se afla în locul şi la momentul potrivit
  • I can't be in two places at once! nu pot fi în două locuri deodată!
  • in Oxford, of all places! în Oxford, mai mult decât oriunde!
  • to lose/find one's place a nu mai şti unde a rămas/a găsi locul unde a rămas (cu cititul, într-o carte)
  • familiar he had no place to go nu avea unde să se ducă
  • familiar some place undeva
 • 2

  (town, hotel etc) oraş, hotel etc.
  • a good place to eat un loc bun unde să mănânci
  • a little place called… un orăşel numit…
  • in a place like Kent într-o regiune cum este Kentul
  • to be seen in all the right places a fi văzut de cine trebuie
  • all over the place peste tot
 • 3

  (home)
  • David's place acasă la David
  • a place by the sea o casă pe malul mării
  • a place of one's own un loc numai al său
  • your place or mine? la tine sau la mine?
 • 4

  (seat, space) (on bus, at table, in queue) loc
  (setting) tacâm (la masă)
  • to keep a place a ţine un loc ocupat
  • please take your places vă rog să mergeţi la locurile voastre
  • to lay or set a place for sb a pune un tacâm (la masă) pentru cineva
 • 5

  (on team, with firm) poziţie (ocupată de cineva într-o echipă)
  (on) (în) post (deţinut de un angajat într-o firmă)
  (on) (în cadrul) (on committee, board) poziţie
  • a place as un loc de muncă pe postul de
 • 6British

  University
  (at) (la) şansa de a studia (la o anumită şcoală/universitate etc.)
  • to get a place on a avea şansa de a studia (un curs)
  • she has a place on a carpentry course urmează un curs de dulgherie
 • 7

  (in competition, race) loc
  • to finish in first place a termina primul a ieşi pe primul loc
  • figurat to take second place a trece pe un plan secund
  • figurat in the first place în primul rând
 • 8

  (in order, correct position)
  • everything is in its place totul este în ordine
  • to hold sth in place a ţine ceva în/pe loc
  • in place implementat
  • to put sb in his/her place a pune pe cineva la punct
  • to know one's place a-şi cunoaşte lungul nasului
 • 9

  (role)
  • it's not my place to do nu este treaba mea să fac (un anumit lucru)
  • to take sb's place a-i lua locul cuiva
  • to have no place in a fi un nume neimportant în
 • 10

  (situation)
  • in my/his place în locul meu/lui
  • to change places with sb a face schimb de roluri cu cineva
 • 11

  (moment) moment
  • in places în anumite momente (nostim, plictisitor, prostuţ)

locuțiune adjectivală

 • 1

  deplasat
  • to look out of place a avea un aspect neîngrijit
  • to feel out of place a nu se simţi în largul lui

preposition phrase

 • 1

  (person/object) în locul (cu genitivul)

verb tranzitiv

 • 1

  (object) (put) a pune
  (advertisement) a da
  • to place sth back on a repune ceva pe
  • to place an order for sth a comanda ceva
  • to place emphasis on sth a pune accentul pe ceva
  • to place one's trust in a-şi pune încrederea în (cineva/ceva)
  • to place sb at risk a pune pe cineva într-o situaţie riscantă
 • 2

  (locate) a localiza
  • to be awkwardly placed a fi prost plasat
  • he is not well placed to judge nu are dreptul de a judeca (pe cineva)/nu este în măsură să judece (pe cineva etc.)
 • 3

  (rank) (in competition) a se clasa
  (in exam) a se clasa British
  • to be placed third a ieşi pe locul trei
 • 4

  (person) (identify) a identifica
  (accent) a recunoaşte
  • I can't place his face nu ştiu de unde să-l iau
 • 5

  Administration
  (student/trainee) (in) (în) (send, appoint) a trimite
  (child) (find home for) a plasa într-un leagăn
  • to place sb in charge of a project a însărcina pe cineva cu conducerea unui proiect