Traducere pentru point în română:

point

vârf

Pronunție /pɔɪnt/

substantiv

 • 1

  (of knife, needle, pencil etc)
  vârf
 • 2

  (location, position on scale) punct
  (less specific) zonă
  • embarkation point loc de îmbarcare
  • point of entry punct de intrare (într-o ţară)
  • point of no return punct în care cineva nu mai poate da înapoi (în faţa unei încercări/probleme etc.)
 • 3

  (extent, degree) punct
 • 4

  (moment) (precise) moment
  (stage) stadiu
 • 5

  (question, idea) punct de vedere
  chestiune
  remarcă
  • to take up or return to sb's point a reveni asupra unei chestiuni menţionate de cineva anterior
  • this proves my point aceasta confirmă punctul meu de vedere
  • to make a point a face o remarcă
  • to make the point that a remarca faptul că
  • you've made your point, please let me speak v-aţi expus punctul de vedere, vă rog să mă lăsaţi să vorbesc
  • to make a point of doing sth a face un titlu de onoare din ceva
  • to raise a point about sth a ridica un semn de întrebare asupra unei chestiuni
  • my point was that voiam să spun că
  • that's a good point este o observaţie bună
  • I take your point sunt de acord cu dumneavoastră
  • I take your point, but înţeleg ce vreţi să spuneţi, dar
  • all right, point taken! este în regulă, am luat notă de ceea ce aţi spus
  • good point! bună observaţie!
  • you've got a point there nu m-am gândit la asta
  • in point of fact de fapt
 • 6

  (central idea) idee centrală
  • to come straight to the point a trece direct la subiect
  • to keep or stick to the point a nu se îndepărta de subiect
  • to miss the point a nu înţelege (ceva)
  • what she said was short and to the point ceea ce a spus a fost scurt şi la obiect
  • that's beside the point observaţia aceasta nu are nicio legătură cu subiectul discutat
  • to get the point a înţelege (ceva)
  • that's not the point nu este vorba despre asta
 • 7

  (purpose) rost
  • what's the point of doing…? ce rost are să faci…?
  • there's no point in doing nu are rost să faci (un anumit lucru)
  • I don't see the point of doing nu văd ce rost are să faci (un anumit lucru)
 • 8

  (feature, characteristic) punct
  • her strong point punctul ei forte
 • 9

  Sport finanțe
  (in scoring) punct
  • to win by 4 points a câştiga cu o diferenţă de 4 puncte
  • to win on points a învinge un adversar la puncte
  • match point minge de meci
 • 10

  (dot) punct
  (decimal point) virgulă
  (diacritic) semn diacritic
  Matematică punct
 • 11

  Geografie
  (headland) cap

plural noun

 • 1british

  Railways
  macaz
 • 2

  transport
  electrozi
 • 3

  (in ballet)

verb tranzitiv

 • 1

  (aim, direct)
  • to point sth at sb a îndrepta (un aparat foto, o armă) spre o persoană
  • to point one's finger at sb (propr.) a arăta pe cineva cu degetul
  • to point the finger at sb a arăta pe cineva cu degetul (a acuza pe cineva)
  • to point sth towards (despre o maşină, barcă) a se îndrepta spre
  • literal, figurat to point sb in the right direction (propr.) a indica în mod corect unei persoane o direcţie de deplasare
 • 2

  (show)
  • literal to point the way to a indica direcţia spre (un anumit loc)
  • to point the way to a fairer system a face posibil ca un sistem echitabil să poată fi pus în practică
 • 3

  (in ballet, gym)
 • 4

  Building
  (wall) a zidi

verb intranzitiv

 • 1

  (indicate) a indica a arăta cu degetul
  • to point at sb/sth a arăta pe cineva cu degetul/a arăta ceva cu degetul
 • 2

  (signpost/arrow) a indica
  • to point at sb or in sb's direction a fi îndreptat spre cineva
  • everything points in that direction toate ne fac să tragem aceeaşi concluzie
  • to point to sth as evidence of success a menţiona ceva ca fiind o condiţie a reuşitei