Traducere pentru point în română:

point

vârf

Pronunție /pɔɪnt/

substantiv

  • 1

    (of knife, needle, pencil etc)
    vârf
  • 2

    (location, position on scale) punct
    (less specific) zonă
    • embarkation point loc de îmbarcare
    • point of entry punct de intrare (într-o ţară)
    • point of no return punct în care cineva nu mai poate da înapoi (în faţa unei încercări/probleme etc.)
  • 3

    (extent, degree) punct
    • I've got to the point where I can't take any more am ajuns în punctul în care nu mai suport
    • up to a point până la un punct
  • 4

    (moment) (precise) moment
    (stage) stadiu
    • to be on the point of doing a fi pe punctul de a face
    • at this point he broke down în acest moment, el a cedat nervos
    • at some point in the future la un moment dat, în viitor
    • at one point la un moment dat
    • when it came to the point of deciding când a venit vorba să se ia o decizie
    • at this point in time în momentul de faţă
  • 5

    (question, idea) punct de vedere
    chestiune
    remarcă
    • to take up or return to sb's point a reveni asupra unei chestiuni menţionate de cineva anterior
    • this proves my point aceasta confirmă punctul meu de vedere
    • to make a point a face o remarcă
    • to make the point that a remarca faptul că
    • you've made your point, please let me speak v-aţi expus punctul de vedere, vă rog să mă lăsaţi să vorbesc
    • to make a point of doing sth a face un titlu de onoare din ceva
    • to raise a point about sth a ridica un semn de întrebare asupra unei chestiuni
    • my point was that voiam să spun că
    • that's a good point este o observaţie bună
    • I take your point sunt de acord cu dumneavoastră
    • I take your point, but înţeleg ce vreţi să spuneţi, dar
    • all right, point taken! este în regulă, am luat notă de ceea ce aţi spus
    • good point! bună observaţie!
    • you've got a point there nu m-am gândit la asta
    • in point of fact de fapt
  • 6

    (central idea) idee centrală
    • to come straight to the point a trece direct la subiect
    • to keep or stick to the point a nu se îndepărta de subiect
    • to miss the point a nu înţelege (ceva)
    • what she said was short and to the point ceea ce a spus a fost scurt şi la obiect
    • that's beside the point observaţia aceasta nu are nicio legătură cu subiectul discutat
    • to get the point a înţelege (ceva)
    • that's not the point nu este vorba despre asta
  • 7

    (purpose) rost
    • what's the point of doing…? ce rost are să faci…?
    • there's no point in doing nu are rost să faci (un anumit lucru)
    • I don't see the point of doing nu văd ce rost are să faci (un anumit lucru)
  • 8

    (feature, characteristic) punct
    • her strong point punctul ei forte
  • 9

    Sport finanțe
    (in scoring) punct
    • to win by 4 points a câştiga cu o diferenţă de 4 puncte
    • to win on points a învinge un adversar la puncte
    • match point minge de meci
  • 10

    (dot) punct
    (decimal point) virgulă
    (diacritic) semn diacritic
    Matematică punct
  • 11

    Geografie
    (headland) cap

plural noun

  • 1British

    railways
    macaz
  • 2

    transport
    electrozi
  • 3

    (in ballet)
    • to dance on point (s) a dansa pe vârfuri

verb tranzitiv

  • 1

    (aim, direct)
    • to point sth at sb a îndrepta (un aparat foto, o armă) spre o persoană
    • to point one's finger at sb (propr.) a arăta pe cineva cu degetul
    • to point the finger at sb a arăta pe cineva cu degetul (a acuza pe cineva)
    • to point sth towards (despre o maşină, barcă) a se îndrepta spre
    • literal, figurat to point sb in the right direction (propr.) a indica în mod corect unei persoane o direcţie de deplasare
  • 2

    (show)
    • literal to point the way to a indica direcţia spre (un anumit loc)
    • to point the way to a fairer system a face posibil ca un sistem echitabil să poată fi pus în practică
  • 3

    (in ballet, gym)
    • to point one's toes a se înălţa pe vârfuri
  • 4

    Building
    (wall) a zidi

verb intranzitiv

  • 1

    (indicate) a indica a arăta cu degetul
    • to point at sb/sth a arăta pe cineva cu degetul/a arăta ceva cu degetul
  • 2

    (signpost/arrow) a indica
    • to point at sb or in sb's direction a fi îndreptat spre cineva
    • everything points in that direction toate ne fac să tragem aceeaşi concluzie
    • to point to sth as evidence of success a menţiona ceva ca fiind o condiţie a reuşitei