Traducere pentru quite în română:

quite

cu totul (nou)

Pronunție /kwaɪt/

adverb

 • 1

  (new/ready/understand) (completely) cu totul (nou)
  (gata; a înţelege) în totalitate
  (alone/empty/exhausted/ridiculous) complet (singur, gol)
  (complet) extenuat
  cu totul (ridicol)
  (impossible) cu totul (imposibil)
  (justified) (justificat) în totalitate
  (extraordinary) cu adevărat (extraordinar)
  • I quite agree sunt întru totul de acord
  • you're quite right aveţi întru totul dreptate
  • it's quite all right nu face nimic
  • it's quite out of the question nici nu se pune problema
  • I can quite believe it mai că îmi vine să cred asta
  • are you quite sure? sunteţi absolut sigur?
  • to be quite aware that a fi cu totul conştient de faptul că
  • quite clearly foarte clar
  • it's quite clear este cât se poate de clar
  • and quite right too! şi pe bună dreptate!
  • that's quite enough! ajunge!
 • 2

  (exactly)
  • not quite nu chiar
  • not quite so much nu chiar atât de mult
  • not quite as many nu chiar atât de mulţi
  • I don't quite know habar nu am
  • nobody knew quite what he meant nimeni nu ştia cu exactitate ce voia el să spună
  • that's not quite all şi asta nu este totul
 • 3

  (definitely)
  • it was quite the best answer a fost de departe cel mai bun răspuns
  • he's quite the stupidest man! este de departe cel mai prost om (din câţi există)!
  • quite simply destul de simplu
 • 4

  (big/easily/often) (rather) destul de
  • it's quite small este destul de mic
  • it's quite warm today este destul de cald azi
  • it's quite likely that este destul de probabil faptul că
  • I quite like Chinese food îmi place destul de mult mâncarea chinezească
  • quite a few un număr mare de
  • quite a lot of money foarte mulţi bani
  • quite a lot of opposition o opoziţie destul de puternică
  • I've thought about it quite a bit nu prea m-am gândit la asta
 • 5

  (as intensifier)
  • quite a difference o diferenţă considerabilă
  • that will be quite a change for you asta va fi o schimbare mare pentru tine
  • she's quite a woman! ce femeie!
  • familiar to be quite something (despre o casă, maşină achiziţionată) a fi o realizare deosebit de mare
 • 6

  (expressing agreement)
  • quite (so) chiar aşa