Traducere pentru read în română:

read

Pronunție /riːd/

substantiv

 • 1

  • familiar to have a read of a citi
  • to be an easy read a fi uşor de citit

verb tranzitivread

 • 1

  (book/map/music/sign) (in text etc) a citi
  • to read sth to oneself a citi ceva pentru sine
  • I can read German ştiu să citesc în limba germană
 • 2

  (say)
  • the card reads “Happy Birthday Dad” pe felicitare scrie “La mulţi ani, Tata”
 • 3

  (braille/handwriting) (decipher) a citi
 • 4

  (signs) (interpret) a interpreta
  (intentions/reactions) a interpreta
  (situation) a înţelege
  • to read sb's thoughts or mind a citi gândurile cuiva
  • to read sb's mood a intui starea de spirit a cuiva
  • to read a remark as a interpreta o remarcă drept
  • the book can be read as a satire cartea poate fi interpretată ca o satiră
  • don't read too much into his reply nu-i pune în gură cuvinte pe care nu le-a rostit
 • 5

  University
  (history etc) a studia
 • 6

  (meter) (take a recording) a citi
  (dial) a citi
 • 7

  Radio Telecomunicații
  (person) a auzi
  • I can read you loud and clear vă aud foarte clar

verb intranzitivread

 • 1

  (to sb) (cuiva) (look at or articulate text) a citi
  • to read about sth a citi despre ceva unei persoane
  • to read to sb from sth a citi din ceva unei persoane
 • 2British

  University
  • to read for a degree ≈ a-şi pregăti examenul de licenţă
 • 3

  (create an impression)
  • the document reads well/badly documentul este bine/rău scris
  • the translation reads like the original traducerea reproduce cu fidelitate originalul