Traducere pentru say în română:

say

Pronunție /seɪ/

substantiv

 • 1

  • to have one's say a spune ceea cea are de spus
  • to have a say/no say in sth a avea/a nu avea ceva de spus despre un anumit lucru
  • to have no say in the matter a nu avea niciun cuvânt de spus în privinţa acestei probleme
  • to have a say in appointing sb a avea ceva de spus în ceea ce priveşte numirea în post a unei persoane
  • they want more or a bigger say vor să aibă un cuvânt mai greu de spus
  • to have the most or biggest say a avea cuvântul cel mai greu de spus

verb tranzitivsaid

 • 1

  (person/words/prayer/hello/no) (to) (cu dativul) a spune
  • “hello,” he said “bună, ” zise el
  • say after me… repetă după mine…
  • to say one's piece a spune tot ce are de spus
  • to say (that) a spune că
  • she says he's ill spune că este bolnav
  • how nice of you to say so ce drăguţ din partea ta să spui asta
  • didn't I say so? dar exact asta am spus!
  • if or though I do say so myself! nu ar trebui să spun eu asta, dar…!
  • so they say aşa se pare
  • or so they say cel puţin aşa se pare
  • or so he says cel puţin aşa pretinde el
  • so to say ca să spunem aşa
  • as you say… după cum spui…
  • as they say după cum se spune
  • I don't care what anyone says puţin îmi pasă de ce spun ceilalţi
  • people or they say she's very rich se spune că este foarte bogată
  • she is said to be very rich se spune că este foarte bogată
  • to say sth on a subject a aborda un subiect
  • she'll have something to say about that! sigur va avea ceva de obiectat cu privire la asta!
  • to say sth to oneself a-şi spune ceva
  • what do you say to that? ce părere ai de asta?
  • what do you say to the argument that…? ce părere ai cu privire la argumentul potrivit căruia…?
  • what would you say to a little walk? ce ai zice de o plimbare scurtă?
  • familiar what (do you) say we eat now? ce-ar fi să mâncăm acum?
  • that's for the committee to say comitetul este cel care va decide
  • it's not for me to say nu eu sunt cel care trebuie să spună asta
  • familiar you said it! tu ai spus-o!
  • familiar familiar you can say that again! cu siguranţă că aşa stau lucrurile!
  • familiar I should say it is/they were! şi încă cum!
  • well said! bine spus!
  • familiar familiar say no more nu este nevoie să-mi mai daţi explicaţii, am înţeles!
  • let's say no more about it să nu mai vorbim despre asta
  • familiar familiar enough said nu mai este nevoie de alte explicaţii, am înţeles
  • there's no more to be said nu mai este nimic de zis despre asta
  • it goes without saying that este de la sine înţeles că
  • don't say I didn't warn you! nu poţi spune că nu te-am avertizat!
  • don't say it's raining again! nu-mi spune că plouă iar!
  • you might just as well say education is useless la fel de bine ai putea susţine că educaţia este inutilă
  • that is to say şi anume
  • that's not to say that asta nu vrea să însemne că
  • he was displeased, not to say furious era deranjat, ca să nu spun furios
  • I'll say this for her… trebuie să recunosc în ceea ce o priveşte…
  • I must say (that) trebuie să spun că
  • to have a lot to say for oneself a vorbi mult despre sine
  • what have you got to say for yourself? ce scuză ai?
  • familiar that's saying a lot asta spune multe
 • 2

  (writer/book/letter/report/map) a spune
  (painting/music/gift) a exprima
  (sign/clock/poster/dial/gauge) a indica
  (gesture/signal) a semnifica
  • it says on the radio/in the rules that la radio spune că/regulamentul spune că
  • it says here that scrie aici că
 • 3

  (guess) a da
  • how high would you say it is? după părerea ta, cam ce înălţime i-ai da?
  • I'd say it was a bargain după părerea mea, a fost un chilipir
  • I'd say she was about 25 aş zice că avea în jur de 25 de ani
 • 4

  (assume)
  • to say (that) a presupune/a zice că
  • let's say there are 20 să zicem

verb intranzitivsaid

 • 1

  • stop when I say opreşte-te când îţi spun eu
  • he wouldn't say nu a vrut să spună (asta)
  • ironic you don't say! nu mai spune!
  • familiar familiar says you! ce vorbeşti!
  • familiar says who? a, da?
  • familiar who says? a, da?
 • 2British dated

  • I say! ascultă

adverb

 • 1

  să zicem
  • say, £50 for petrol să zicem să spunem, 50 de lire sterline pentru benzină

exclamaţie

 • 1

  măi să fie! US