Traducere pentru see în română:

see

episcopie

Pronunție /siː/

substantiv

 • 1

  (of bishop) episcopie
  (of archbishop) arhiepiscopie

verb tranzitivsaw, seen

 • 1

  (perceive, look at) a vedea
  • there's nobody to be seen nu văd pe nimeni
  • there was going to be trouble: I could see it coming or I could see it a mile off aveau să fie probleme
  • familiar familiar I don't know what you see in him nu ştiu ce găseşti la el
  • I must be seeing things! cred că am vedenii!
  • to see one's way (clear) to doing sth a găsi modul de a face ceva
 • 2

  (expert/country/building) (visit) a vizita
  • I'm seeing a psychiatrist merg să consult un psihiatrist
  • to see the sights a vizita obiective turistice
  • they see a lot of each other se văd des
  • familiar see you! salut!
  • familiar see you next week! ne vedem săptămâna viitoare!
  • he's seeing a married woman se vede cu o femeie căsătorită
 • 3

  (receive)
  a primi
 • 4

  (advantage/problem) (understand) a înţelege
  (joke) a înţelege
  • do you see what I mean? înţelegi ce vreau să spun?
 • 5

  (consider) a considera
  • to see sb as a considera pe cineva
  • I see it as an opportunity consider că aceasta este o ocazie
  • I see it as an insult consider că aceasta este o insultă
  • it can be seen from this example that din acest exemplu reiese că
  • it remains to be seen whether or if rămâne de văzut dacă
 • 6

  (envisage)
  • I can't see sb/sth doing nu cred că o persoană/un grup etc. ar putea face
  • I can see a time when this country will be independent prevăd că ţara noastră va fi independentă într-o zi
 • 7

  (make sure)
  • to see (to it) that a se asigura că
 • 8

  (witness) a vedea
  (poverty/war) (experience) a cunoaşte
  • next year will see the completion of the road drumul va fi terminat la anul
 • 9

  (accompany)
  • to see sb to the station a însoţi pe cineva la gară
  • to see sb home a conduce pe cineva acasă

verb intranzitivsaw, seen

 • 1

  (with eyes) a vedea
  • I can't see nu văd
  • see for yourself vezi cu ochii tăi
  • so I see asta este ceea ce văd eu
  • you can see for miles se poate vedea până la câţiva kilometri distanţă
 • 2

  (understand) a înţelege
  • now I see acum, înţeleg
  • as far as I can see după câte înţeleg
 • 3

  (check, find out)
  • I'll go and see mă duc să văd
  • we'll just have to wait and see nu putem face altceva decât să aşteptăm să vedem ce va fi
 • 4

  (think, consider)
  • I'll have to see va trebui să reflectez asupra acestui lucru
  • let's see să vedem
  • let me see să vedem

pronominal verbsaw, seen

 • 1

  • literal, figurat to see oneself a se vedea
  • I can't see myself as or being… nu mă pot imagina în ipostaza de…