Traducere pentru shake în română:

shake

Pronunție /ʃeɪk/

substantiv

 • 1

  • to give sb/sth a shake a scutura pe cineva/ceva
  • with a shake of the or one's head scuturându-şi capul
 • 2also milk-shake

  milk-shake

verb tranzitivshook, shaken

 • 1

  a scutura
  • “shake before use” “agitaţi înainte de folosire”
  • he shook the seeds out of the packet a scuturat pachetul până când au ieşit seminţele afară din el
  • to shake powder over the carpet a împrăştia pudră pe covor
  • to shake salt over the dish a pune sare pe mâncare
  • to shake one's fist at sb a ameninţa pe cineva cu pumnul
  • I shook him by the shoulders l-am prins de umeri şi l-am scuturat
  • to shake one's head a da din cap dezaprobator
  • to shake hands with sb a da mâna cu cineva
  • to shake sb's hand a da mâna cu cineva
  • to shake hands on the deal a bate palma
  • to shake hands on it a-şi da mâna în semn de împăcare
 • 2figurat

  a slăbi (credinţa, încredere)
  (belief/confidence/faith/person) a tulbura (o persoană)
  (event/disaster) a tulbura
  • it really shook me to find out that… m-a tulburat foarte mult să aflu că…
 • 3US

  (get rid of) = shake off

verb intranzitivshook, shaken

 • 1

  (tremble) a tremura
  • to shake with a tremura de
 • 2

  (shake hands)
  • they shook on it şi-au dat mâna ca urmare a stabilirii unui acord
  • “shake!” “să ne dăm mâna!”

reflexive verbshook, shaken

 • 1

  • to shake oneself a se scutura