Traducere pentru speak în română:

speak

jargon

Pronunție /spiːk/

combining form

 • 1

  jargon
  • computer-speak jargonul informaticienilor

verb tranzitivspoke, spoken

 • 1

  (language) a vorbi
  • can you speak English? vorbiţi engleza?
  • “French spoken” “se vorbeşte franceza”
  • English as it is spoken engleza aşa cum este ea vorbită
 • 2

  (truth/poetry) (tell, utter) a spune
  (word/name) a pronunţa
  • to speak one's mind a spune cu voce tare la ce se gândeşte

verb intranzitivspoke, spoken

 • 1

  (to) (cu) (about) (of) (despre) (talk) a vorbi
  • to speak in a whisper a vorbi în şoaptă
  • to speak ill/well of sb a vorbi pe cineva de rău/de bine
  • to speak through a vorbi prin intermediul (cu genitivul)
  • who's speaking please? cine este la telefon, vă rog?
  • (this is) Camilla speaking Camilla la telefon
  • “is that Miss Durham?”—“speaking!” “Sunteţi domnişoara Durham?”—“la telefon!”
  • this is your captain speaking vă vorbeşte comandantul de bord
  • speaking of which, have you booked a table? apropo, ai rezervat o masă?
  • speaking of lunch, Nancy… apropo de prânz, Nancy…
  • she is well spoken of in academic circles este bine văzută în mediul universitar
  • he spoke very highly of her el a vorbit în termeni foarte elogioşi despre ea
  • speaking as a layman… ca nespecialist…
  • generally speaking în general vorbind
  • roughly speaking în mare vorbind
  • strictly speaking la drept vorbind
  • relatively speaking privind lucrurile dintr-o perspectivă relativă
  • we've had no trouble to speak of nu am avut vreo problemă care să merite consemnată
  • they've got no money to speak of au foarte puţini bani
  • not to speak of the expense ca să nu mai vorbim de cheltuieli
  • so to speak ca să spunem aşa
 • 2

  (about) (of) (despre) (to) (with) (cu) (converse) a vorbi
  • they're not speaking (to each other) nu-şi vorbesc
  • I know her by sight but not to speak to o cunosc din vedere, dar nu am vorbit niciodată cu ea
 • 3

  (make a speech) a ţine o cuvântare
  (more formal) a lua cuvântul
  • to speak from the floor a lua cuvântul în Parlament, dar nu de la tribună, ci de la locul său
  • to speak about or on a vorbi despre
  • to speak for a vorbi în favoarea (cu genitivul)
 • 4livresc

  • to speak of a vorbi despre