Traducere pentru take up în română:

take up

phrasal verb

 • 1

  (continue story etc) a continua (o poveste etc.)
  • to take up with a se ataşa de
 • 2take up [sth]

  (carpet/pavement/track) (lift up) a ridica
  (pen) a lua
 • 3take up [sth]

  (golf/guitar) (start) a se apuca de
  (job) a (-şi) lua
  • to take up a career as an actor a debuta în cariera profesională ca actor
  • to take up one's duties or responsibilities a-şi prelua îndatoririle profesionale
 • 4take up [sth]

  (story/discussion/cry/refrain) (continue) a continua
 • 5take up [sth]

  (offer/invitation) (accept) a accepta
  (challenge) a accepta
  • to take up sb's case a accepta să reprezinte pe cineva în instanţă
 • 6take up [sth]

  • to take sth up with sb a dezbate [o problemă] cu cineva
 • 7take up [sth]

  (occupy) a ocupa (spaţiu)
  (space/time/energy) a necesita (timp, energie)
 • 8take up [sth]

  (adopt) a adopta (o poziţie)
  (position/stance) a lua (o ţinută)
 • 9take up [sth]

  (in sewing)
  (skirt/curtains etc) (shorten) a scurta
 • 10take up [sth]

  (liquid) (absorb) a absorbi
 • 11take [sb] up

  (adopt)
  a adopta (pe cineva)
 • 12take [sb] up

  • to take sb up on a contrazice pe cineva cu privire la
  • to take sb up on an invitation/an offer a accepta o invitaţie/o ofertă făcută de cineva