Traducere pentru talk în română:

talk

discuţii

Pronunție /tɔːk/

substantiv

 • 1

  (talking, gossip) discuţii
  bârfe
  • there is talk of sth/of doing sunt discuţii despre ceva/se discută să se facă (un lucru)
  • there is talk that se zice că
  • he's all talk numai gura este de el
  • it's just talk sunt doar vorbe-n vânt
  • they are the talk of the town fac obiectul bârfelor din oraş
 • 2

  (conversation) conversaţie/discuţie
  • to have a talk with sb a discuta cu cineva
 • 3

  (about) (on) (despre) (speech) discurs
  (more informal) pălăvrăgeală
  • to give a talk a ţine un discurs despre

plural noun

 • 1

  (gen) dezbateri
  Politics negocieri
  • arms talks conferinţă pe tema dezarmării
  • pay talks negocieri salariale

verb tranzitiv

 • 1

  a discuta
  • to talk business a discuta despre afaceri
  • to talk nonsense a spune prostii
  • familiar we're talking three years trebuie să putem conta pe o perioadă de trei ani
  • familiar we're talking big money here este vorba de sume importante aici
  • to talk sb into/out of doing a convinge pe cineva să facă/să nu facă
  • you've talked me into it! m-aţi convins să accept!
  • familiar he talked his way out of it a reuşit să scape de asta ticluind o poveste bine meşteşugită

verb intranzitiv

 • 1

  (gen) a vorbi
  (gossip) a bârfi
  • to talk to oneself a vorbi de unul singur
  • to talk at sb a vorbi cu cineva ignorând replicile date de colocutor
  • to keep sb talking a pune pe cineva să vorbească foarte mult timp
  • talking of tennis… apropo de tenis…
  • look who's talking! tu vorbeşti!
  • you're a fine one to talk! tu vorbeşti!
  • you can talk! tu vorbeşti!
  • now you're talking! mie-mi spui!
  • familiar familiar talk about stupid! idiot mai mare ca ăsta n-ai să găseşti!