Traducere pentru then în română:

then

în momentul acela

Pronunție /ðen/

adverb

 • 1

  (at that point in time) în momentul acela
  (implying more distant past) pe atunci
  • we were living in Dublin then pe atunci locuiam în Dublin
  • just then she heard a noise chiar în momentul acela a auzit un zgomot
  • a large sum of money even then o sumă imensă de bani chiar şi pentru vremea aceea
  • people were idealistic then pe vremea aceea, oamenii erau idealişti
  • from then on, life became easier din acel moment, viaţa a devenit mai uşoară
  • since then there has been little news de atunci am primit foarte puţine veşti
  • by then the damage had been done în momentul acela, răul fusese deja comis
  • they will let us know by then până în clipa aceea vom avea un răspuns din partea lor
  • if things haven't changed by then dacă lucrurile nu se schimbă până atunci
  • we won't be in contact until then până în momentul acela nu vom fi în legătură unii cu ceilalţi
 • 2

  (in sequences: afterwards, next) apoi/după aceea/pe urmă
  • then came the big news după aceea ni s-a dat vesetea cea mare
  • then after that… pe urmă…
  • and then what? şi pe urmă?
 • 3

  (in that case) atunci
  • I saw them if not yesterday then the day before i-am văzut dacă nu ieri, atunci alaltăieri
  • if it's a problem for you then say so dacă aceasta este o problemă pentru tine, atunci spune
  • if they're so nice then why not stay with them? dacă tot sunt aşa de drăguţi, atunci de ce să nu stăm cu ei?
  • then why did you tell her? atunci de ce i-ai spus?
  • how about tomorrow then? atunci, ce zici de mâine?
  • well try this then bine, încearc-o pe asta, atunci
  • then what DO they want? atunci ce VOR?
 • 4

  (summarizing statement: therefore) deci
  • these then are the results of the policy iată, deci, ce rezultate a generat o astfel de politică
  • overall then it would seem that pe scurt, deci, s-ar părea că
 • 5

  (in addition, besides) apoi/pe lângă aceasta
  • and then there's the fare to consider şi apoi trebuie să ţinem cont şi de preţul biletului
 • 6

  (modifying previous statement: on the other hand) pe de altă parte
  • she's good but then so is he ea este bună, dar, pe de altă parte, şi el este bun
  • they said it would rain but then they're often wrong au spus că va ploua, dar, pe de altă parte, fac adesea previziuni greşite
  • he looks anxious but then he always does pare îngrijorat, dar, de fapt, aşa pare el de obicei
 • 7

  (rounding off a topic: so) aşadar
  • it's all arranged then? aşadar, totul este aranjat?
  • that's all right then aşadar, totul este în ordine
 • 8

  (focusing on topic) bun
  • now then what's all this? bun, ce se petrece?
  • what's the problem then? deci care este problema?

Utilizare

Când then este folosit ca sinonim al lui at that time, acesta se traduce prin pe atunci sau pe vremea aceea: I was working in Oxford then = pe atunci lucram la Oxford sau lucram la Oxford pe vremea aceea. În limba română, complementul circumstanţial de timp pe atunci poate sta atât la început cât şi la sfârşit de propoziţie. Pentru situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1 din articolul de dicţionar de mai jos. Pentru a vedea cum se traduc since then, until then, consultaţi articolele de dicţionar referitoare la termenii since, until. Când then este folosit ca sinonim al lui next, acesta se poate traduce prin apoi sau la urmă de tot: a man, a horse and then a dog = un bărbat, un cal şi apoi un câine sau şi la urmă de tot un câine. Pentru situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi secţiunea I-2 din articolul de mai jos. Când then este folosit ca sinonim al lui in that case, acesta se traduce prin în cazul acesta: then why worry? = în cazul acesta, de se să-ţi mai faci griji? Pentru alte utilizări ale acestui termen, puteţi consulta articolul de mai jos.

adjectiv

 • 1

  • the then prime minister primul ministru de pe atunci
  • the then mayor of New York, Mr X D-l X, care era primarul oraşului New York pe vremea aceea

Utilizare

folosit epith Când then este folosit ca sinonim al lui at that time, acesta se traduce prin pe atunci sau pe vremea aceea: I was working in Oxford then = pe atunci lucram la Oxford sau lucram la Oxford pe vremea aceea. În limba română, complementul circumstanţial de timp pe atunci poate sta atât la început cât şi la sfârşit de propoziţie. Pentru situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1 din articolul de dicţionar de mai jos. Pentru a vedea cum se traduc since then, until then, consultaţi articolele de dicţionar referitoare la termenii since, until. Când then este folosit ca sinonim al lui next, acesta se poate traduce prin apoi sau la urmă de tot: a man, a horse and then a dog = un bărbat, un cal şi apoi un câine sau şi la urmă de tot un câine. Pentru situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi secţiunea I-2 din articolul de mai jos. Când then este folosit ca sinonim al lui in that case, acesta se traduce prin în cazul acesta: then why worry? = în cazul acesta, de se să-ţi mai faci griji? Pentru alte utilizări ale acestui termen, puteţi consulta articolul de mai jos.