Traducere pentru think în română:

think

Pronunție /θɪŋk/

substantiv

 • 1

  • to have a think about sth a medita asupra unui lucru

verb tranzitivthought

 • 1

  (hold view, believe) a crede
  • I think so cred că da
  • I don't think so nu cred
  • I think not nu cred
  • “is he reliable?”—“I'd like to think so but…” “poţi avea încredere în el?”—“aş vrea să cred că da, însă…”
  • to think it best to do/that a considera că este preferabil să facă/a crede că este preferabil ca
  • I think it's going to rain cred că stă să plouă
  • what do you think it will cost? cât crezi că va costa?
  • ironic him, a millionaire? I don't think! el, milionar? nu se poate!
 • 2

  (imagine) a-şi imagina/a crede
  • who'd have thought it! cine ar fi crezut?
  • I never thought you meant it! nu te-am luat niciodată în serios!
  • I can't think how/why etc nu îmi dau seama cum/de ce etc.
  • I can't think where I've put my keys nu îmi dau seama unde mi-am pus cheile
  • who do you think you are? drept cine vă credeţi?
  • what on earth do you think you're doing? ce naiba crezi că faci?
  • I thought as much! mi-am închipuit eu!
  • six weeks' holiday! that's what you think! şase săptămâni de vacanţă! asta s-o crezi tu!
  • and to think that I believed him! imaginează-ţi că l-am crezut!
 • 3

  (have thought, idea) a se gândi
  • I didn't think to check nu m-am gândit să verific
  • I was just thinking: suppose we sold the car? mă întrebam
  • familiar we're thinking sex here despre sex vorbim
  • familiar familiar let's think Green! să gândim ecologist!
 • 4

  (rate, assess)
  • to think a lot/not much of a avea o părere bună/a nu avea o părere bună despre (cineva/ceva)
 • 5

  (remember) a-şi aminti
  • to think where/how a-şi aminti unde/cum

verb intranzitivthought

 • 1

  (gen)
  a gândi
  (before acting or speaking) a reflecta
  • I'll have to think about it va trebui să mai reflectez asupra acestei chestiuni
  • to think hard a se gândi bine
  • to think clearly or straight a vedea lucrurile limpede
  • to think for oneself a avea opinii personale
  • I'm sorry, I wasn't thinking mă scuzaţi, nu ştiu unde îmi stătea capul
  • we are thinking in terms of economics privim lucrurile din punct de vedere economic
  • let's think: three people at £170 each… să vedem
  • come to think of it… că veni vorba…
  • he thought better of it a revenit asupra deciziei luate
 • 2

  (take into account)
  • to think about or of sb/sth a se gândi la cineva/ceva
  • I can't think of everything! nu pot să mă gândesc la toate!
 • 3

  (consider)
  • to think of sb as a considera pe cineva drept
  • he thinks of himself as an expert se crede expert
 • 4

  (have in mind)
  • to think of doing a se gândi să facă
  • to think about doing a se gândi să facă
  • whatever were you thinking of? la ce naiba te gândeai?
 • 5

  (imagine)
  • to think of a-şi imagina (ceva)
  • familiar a million pounds, think of that! un milion de lire sterline, dacă îţi poţi imagina!
 • 6

  (tolerate idea) tjrs neg
  • not to think of doing a nu suporta ideea de a face
  • I couldn't think of letting you pay nu suportam gândul de a te lăsa pe tine să plăteşti
 • 7

  (remember)
  • to think of a-şi aminti
  • if you think of anything else dacă vă mai amintiţi şi altceva