Traducere pentru touch în română:

touch

atingere

Pronunție /tʌtʃ/

substantiv

 • 1

  (physical contact) atingere
  • the touch of her hand atingerea mâinii ei
  • at the slightest touch la cea mai mică atingere
  • I felt a touch on my shoulder am simţit o atingere pe umăr
 • 2

  (sense) atingere
  • by touch la o simplă atingere
 • 3

  (style, skill) (of artist, writer) stil
  (of musician) măiestrie
  • to lose one's touch a-şi ieşi din mână
  • a fine touch at the net un jucător bun la fileu
  • the Spielberg touch stilul lui Spielberg
  • this house lacks the feminine touch se vede că în această casă nu locuieşte o femeie
  • he lacks the human touch îi lipseşte latura umană
  • a clever touch o mişcare inteligentă
  • her gift was a nice touch a dat dovadă de multă delicateţe făcând acest cadou
 • 4

  (little)
  • a touch foarte puţin
  • just a touch (more) un picuţ (mai mult)
  • there's a touch of class/of genius about her are clasă/este o sclipire de geniu în ea
  • he's got a touch of flu este un pic gripat
  • with a touch of sadness in her voice cu o notă de tristeţe în vocea ei
  • a touch of sarcasm/of garlic o urmă de sarcasm/un pic de usturoi
 • 5

  (communication) contact
  • to get/stay in touch with a lua/a păstra legătura cu
  • he's out of touch with reality este rupt de realitate
 • 6

  Sport
  tuşă

verb tranzitiv

 • 1

  (come into contact with) a atinge
  (interfere with) a se atinge de
  • to touch sb on the shoulder a atinge pe cineva pe umăr
  • to touch ground a ateriza
  • he touched his hat politely şi-a dus mâna la pălărie cu un gest politicos
  • the police can't touch me poliţia nu îmi poate face nimic
  • I never touch alcohol nu consum niciodată băuturi alcoolice
 • 2

  (affect, gen)
  a afecta
  (adversely) a afecta
  (as matter of concern) a preocupa
  • we were most touched am fost foarte afectaţi
 • 3

  (price/temperature/level) (reach) a atinge/a ajunge la
  • when it comes to cooking, no-one can touch him când vine vorba de gătit, nu-l întrece nimeni

verb intranzitiv

 • 1

  (wires/hands) (come together) a se atinge
  • “do not touch” “nu atingeţi”