Translation of whet in Romanian

whet

Pronunciation /wet//hwet/

transitive verb

  • 1

    (stimulate)
    • to whet the appetite a trezi interesul
    • the book whetted his appetite for travel cartea i-a trezit şi mai mult interesul pentru călătorie
  • 2archaic

    a ascuţi (o lamă etc.)