Există 2 (de) traduceri principale ale will în Română

: will1will2

will1

Pronunție /wɪl//əl/

modal verb

 • 1

  (to express the future)
  • she'll help you te va ajuta
  • must I phone him or will you? trebuie să îi dau eu telefon sau îi da tu?
  • I've said I'll repay you and I will am spus că îţi voi restitui banii şi am s-o fac
 • 2

  (expressing consent, willingness)
  • “will you help me?”—“yes, I will” “o să mă ajuţi?”—“da, desigur”
  • he won't cooperate nu vrea să coopereze
  • “have a chocolate”—“thank you, I will” “ia o ciocolată”—“mulţumesc, am să iau”
  • I will not be talked to like that nu accept să mi se vorbească pe tonul acesta
  • I won't have it said of me that I'm mean nu accept să se spună despre mine că sunt un om meschin
  • will you or won't you? da sau nu?
  • do what or as you will fă cum vrei
  • familiar will do! de acord!
 • 3

  (in commands, requests)
  • will you pass the salt, please? puteţi să îmi daţi sarea, vă rog?
  • “I can give the speech”—“you will not!” “pot ţine eu discursul”—“nici nu se pune problema!”
  • “I'll do it”—“no you won't” “voi face eu asta”—“nici un se pune problema”
  • will you please listen to me! vrei, te rog, să mă asculţi!
  • wait a minute will you! aşteaptă un pic, te rog!
 • 4

  (in offers, invitations)
  • will you marry me? vrei să te căsătoreşti cu mine?
  • you'll have another cake, won't you? mai doriţi o prăjitură?
 • 5

  (expressing custom or habit)
  • they will usually ask for a deposit de regulă, cer un avans
  • any teacher will tell you that… orice profesor ar spune că…
  • these things will happen astfel de lucruri se întâmplă în mod frecvent
  • she will keep repeating the same old jokes spune aceleaşi glume dintotdeauna
 • 6

  (expressing conjecture or assumption)
  • that will be my sister aceea trebuie să fie sora mea
  • they won't be aware of what has happened nu vor fi conştienţi de ce s-a întâmplat
  • that will have been last month asta trebuie să se fi întâmplat luna trecută
  • you'll have gathered that veţi fi înţeles că
 • 7

  (expressing ability or capacity to do)
  • the lift will hold 12 ascensorul poate transporta 12 persoane
  • that jug won't hold a litre ulciorul acela nu are o capacitate de un litru
  • this chicken won't feed six puiul acesta nu va ajunge la şase persoane
  • the car won't start maşina nu vrea să pornească

verb tranzitiv

 • 1

  (urge)
  • to will sb's death a-i dori moartea cuiva
  • to will sb to do a îndemna pe cineva să facă
  • to will sb to live a se ruga pentru ca o persoană să trăiască
 • 2

  (wish, desire)
  a vrea/a dori
 • 3

  Științe Juridice
  a lăsa moştenire

reflexive verb

 • 1

  • he willed himself to stand up cu un efort supraomenesc, s-a ridicat

Există 2 (de) traduceri principale ale will în Română

: will1will2

will2

voinţă

Pronunție /wɪl/

substantiv

 • 1

  (to do) (de a face) voinţă
  • to have a strong/weak will a avea o voinţă de fier/a nu avea voinţă aproape deloc
  • to have a will of one's own a face ceea ce crede de cuviinţă
  • strength of will tărie de caracter
  • against my will împotriva voinţei mele
  • to do sth with a will a face ceva bucuros
  • to lose the will to live a nu-şi mai dori să trăiască
 • 2

  Științe Juridice
  testament
  • the last will and testament of ultima dorinţă şi testamentul (cuiva)
  • to leave sb sth in one's will a-i lăsa unei persoane ceva ca moştenire, prin testament

locuțiune adverbială

 • 1

  (select/take) cum/când îţi convine
  • you can change it at will poţi schimba asta cum îţi convine