Traducere pentru with în română:

with

Pronunție /wɪð//wɪθ/

 • 1

  (in descriptions)
  • a girl with black hair o fată cu părul negru
  • the boy with the broken leg băiatul cu piciorul rupt
  • a boy with a broken leg un băiat cu un picior rupt
  • a dress with a large collar o rochie cu un guler mare
  • a TV with remote control un televizor cu telecomandă
  • furnished with antiques decorat cu mobilier de epocă
  • covered with mud acoperit de noroi
  • wet with dew acoperit de rouă
  • to lie with one's eyes closed a sta întins cu ochii închişi
  • filled with plin de
 • 2

  (involving, concerning) cu
  • a treaty/a discussion with sb un tratat/o discuţie cu cineva
 • 3

  (indicating an agent) cu
  • to hit sb with sth a lovi pe cineva cu ceva
  • to walk with a stick a merge cu ajutorul unui baston
  • to cut sth with a penknife a tăia ceva cu un briceag
 • 4

  (indicating manner, attitude)
  • with difficulty/pleasure cu dificultate/plăcere
  • to be patient with sb a avea răbdare cu cineva
  • “OK,” he said with a smile/sigh “de acord, ” zise el zâmbind/ oftând
  • delighted with sth încântat de ceva
 • 5

  (according to)
  • to increase with time a se mări cu timpul
  • to expand with heat a se dilata la căldură
  • to vary with the temperature a varia în funcţie de temperatură
 • 6

  (accompanied by, in the presence of) cu
  • to travel with sb a călători cu cineva
  • bring a friend with you vino cu un prieten
  • she's got her brother with her o însoţeşte fratele ei
  • to live with sb a locui cu cineva (în propria locuinţă)
  • I'll be with you in a second sunt la dumneavoastră într-o clipă
  • take your umbrella with you ia-ţi umbrela
 • 7

  (owning, bringing)
  • passengers with tickets pasagerii cu bilete
  • people with qualifications cei calificaţi
  • somebody with your experience cineva cu experienţa ta
  • have you got the report with you? aţi adus raportul?
 • 8

  (in relation to, as regards)
  • the frontier with Belgium frontiera cu Belgia
  • how are things with you? cum o duceţi?
  • what's up with Amy? ce s-a întâmplat cu Amy?
  • what's with Amy? ce s-a întâmplat cu Amy?
  • what do you want with another car? ce vrei să faci cu încă o maşină?
  • it's a habit with her este un obicei al ei
 • 9

  (showing consent, support)
  • I'm with you on this matter sunt întru totul de acord cu tine în această privinţă
  • I'm with you 100% or all the way sunt întru totul de acord cu tine
 • 10

  (because of)
  • sick with worry mort de îngrijorare
  • to blush with embarrassment a roşi de ruşine
  • I can't do it with you watching nu pot face asta dacă stai şi te uiţi la mine
  • with summer coming cu vara care se apropie
 • 11

  (remaining)
  • with only two days to go before the election cu doar două zile înainte de alegeri
 • 12

  (suffering from)
  • people with Aids/leukemia persoanele bolnave de SIDA/de leucemie
  • to be ill with flu a avea gripă
  • to be in bed with chickenpox a zăcea la pat, fiind bolnav de varicelă
 • 13

  (in the care or charge of)
  • you're safe with us eşti în siguranţă cu noi
  • the blame lies with him este vina lui
 • 14

  (against) împotriva
  • the war with Germany războiul dus împotriva Germaniei
  • to be in competition with sb a concura cu cineva
 • 15

  (showing simultaneity)
  • with the approach of spring odată cu venirea primăverii
  • with the introduction of the reforms odată cu introducerea reformelor
  • with that, he left după asta, a plecat
 • 16

  (employed by, customer of)
  • a reporter with the Gazette un jurnalist de la Gazetă
  • he's with the UN este angajat al ONU
  • we're with the National Bank suntem clienţi ai Băncii Naţionale
 • 17

  (in the same direction as)
  • to sail with the wind a naviga în direcţia în care bate vântul
  • to drift with the tide a fi adus de curent

Utilizare

Dacă nu sunteţi sigur de modul în care se traduce o expresie care începe cu prepoziţia with (with a vengeance, with all my heart, with a bit of luck, with my blessingetc.), puteţi consulta articolul de dicţionar corespunzător substantivului pe lângă care apare termenul "with" (vengeance, heart, luck, blessing etc). with însoţeşte adesea un verb (dispense with, part with, get on withetc.). Pentru a vedea cum se traduc verbele enumerate anterior, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (dispense, part, get etc).Acest dicţionar conţine note explicative pe teme cum ar fi: corpul omenesc, boli, culori etc., în care prepoziţia with apare în mod frecvent. Indexul acestor note explicative este (index99). Pentru cazurile suplimentare de folosire a prepoziţiei with, consultaţi articolul de mai jos.