Traducere pentru would în română:

would

Pronunție /wʊd//wəd/

modal verb'd, wouldn't

 • 1

  (in sequence of past tenses, in reported speech)
  • she said she wouldn't come a spus că nu va veni
  • we thought we would be late am crezut că vom întârzia
  • I was sure you'd like it eram sigur că îţi va plăcea
  • they promised that they'd come back au promis că se vor întoarce
  • he thought she would have forgotten credea că ea a uitat
  • I wish he would shut the door! aş vrea ca el să închidă odată uşa!
  • I wish you'd be quiet! aş vrea să taci!
 • 2

  (in conditional statements)
  • it would be wonderful if they came ar fi minunat dacă ei ar veni
  • if we'd left later we would have missed the train dacă am fi plecat mai târziu, am fi pierdut trenul
  • we wouldn't be happy anywhere else nu am fi fericiţi în niciun alt loc
  • who would ever have believed it? cine ar fi crezut?
  • you wouldn't have thought it possible! nu ai fi crezut că aşa ceva este posibil!
  • wouldn't it be nice if… nu ar fi extraordinar dacă…
  • it cost far less than I would have expected a costat cu mult mai puţin decât aş fi crezut
 • 3

  (expressing willingness to act)
  • do you know anyone who would do it? cunoşti pe cineva care ar face asta?
  • they couldn't find anyone who would take the job nu reuşeau să găsească pe nimeni care să accepte postul
  • she just wouldn't listen pur şi simplu nu voia să asculte
  • after that I wouldn't eat any canned food după asta nu am mai vrut să mănânc niciun fel de produse alimentare conservate
  • he wouldn't do a thing to help nu a vrut să nimic pentru a da o mână de ajutor
  • the police wouldn't give any further details poliţia a refuzat să dea detalii suplimentare
  • they asked me to leave but I wouldn't m-au rugat să plec, dar nu am vrut
 • 4

  (expressing inability to function)
  • the door wouldn't close uşa nu se putea închide
 • 5

  (expressing desire, preference)
  • we would like to stay another night am vrea să mai stăm o noapte
  • we'd really love to see you ne-ar plăcea foarte mult să te vedem
  • I would much rather travel alone aş prefera, mai degrabă, să călătoresc singur
  • she would have preferred a puppy ar fi preferat un căţeluş
  • I wouldn't mind another slice of cake aş mai vrea o felie de tort
  • it's what he would have wanted este ceea ce şi-ar fi dorit
 • 6

  (in polite requests or proposals)
  • would you like something to eat? aţi dori să mâncaţi ceva?
  • would you like some more tea? aţi mai vrea nişte ceai?
  • would you help me set the table? aţi putea să mă ajutaţi să pun masa?
  • switch off the radio, would you? aţi vrea, vă rog, să opriţi aparatul de radio?
  • would you like to go to a concert? ţi-ar plăcea să mergi la un concert?
  • would you give her the message? aţi vrea, vă rog, să îi transmiteţi mesajul?
  • would you mind not smoking please? v-ar deranja dacă v-aş ruga să nu fumaţi?
 • 7

  (used to attenuate statements)
  • it would seem that he was right părea să aibă dreptate
  • so it would seem aşa părea
  • you would think they'd be satisfied! ai zice că sunt încântaţi!
  • I wouldn't say that nu aş spune asta
  • I would have thought it was obvious aş fi zis că era evident
  • I wouldn't know nu aş putea spune
 • 8

  (when giving advice)
  • I wouldn't do that if I were you nu aş face asta dacă aş fi în locul tău
  • I would check the timetable first în primul rând, ai face bine să verifici programul de funcţionare
  • I'd give her a ring now ar fi bine să îi dai un telefon acum
  • wouldn't it be better to write? nu ar fi mai bine să scrii?
 • 9

  (expressing exasperation)
  • “he denies it”—“well he would, wouldn't he?” “el neagă asta”—“evident!”
  • of course you would contradict him! bineînţeles că l-ai contrazice!
  • familiar familiar “she put her foot in it”—“she would!” “a dat-o în bară”—“mie-mi spui!”
 • 10

  (expressing an assumption)
  • what time would that be? pe la ce oră ar fi asta?
  • I suppose it would have been about 3 pm cred că va fi fost în jurul ore 3, după masa
  • let's see, that would be his youngest son să vedem, acela trebuie să fie fiul lui mai mic
  • it would have been about five years ago asta trebuie să fi fost în urmă cu aproximativ cinci ani
  • you'd never have guessed she was German nu ai fi zis nicio clipă că este de origine germană
 • 11

  (indicating habitual event or behaviour in past: used to)
  • she would sit for hours at the window obişnuia să stea ore întregi la fereastră

Utilizare

Când would este folosit pentru a exprima modul condiţional, construcţia would + infinitivul scurt al verbului de conjugat se traduce, în română, prin condiţionalul prezent, iar construcţia would have + participiul perfect al verbului de conjugat, prin condiţionalul perfect al verbului de conjugat: I would do it if I had time = aş face asta dacă aş avea timp; I would have done it if I had had time = aş fi făcut asta dacă aş fi avut timp; he said he would fetch the car = a spus că va aduce maşina. Pentru exemple suplimentare şi situaţii particulare de folosire a verbului would, consultaţi articolul de dicţionar de mai jos.