Traducere pentru wrong în română:

wrong

rău

Pronunție /rɒŋ//rɔːŋ/

substantiv

 • 1

  (evil) rău
  • in their eyes, she could do no wrong din punctul lor de vedere, nu era capabilă să facă niciun rău
 • 2

  (injustice) nedreptate
  • to right a wrong a îndrepta o nedreptate comisă
  • the rights and wrongs of the matter aspectele pozitive şi negative ale problemei
 • 3

  Științe Juridice
  delict

adjectiv

 • 1

  (incorrect) (ill-chosen) greşit
  (containing errors) eronat
  • it's the wrong glue for the purpose nu este lipiciul care trebuie
  • to prove to be wrong a se dovedi greşit
  • to go the wrong way a greşi drumul
  • to take the wrong road a o lua pe un drum greşit
  • to take the wrong turning a o coti pe un drum greşit
  • to take the wrong turn a o coti pe un drum greşit
  • to give the wrong answer a greşi răspunsul
  • everything I do is wrong nu fac nimic bine/tot ce fac este greşit
  • it was the wrong thing to say a greşit spunând asta
  • to say the wrong thing a face o gafă
  • don't get the wrong idea să nu înţelegi greşit
  • don't get me wrong, I'm not saying that he's stupid but… nu mă înţelege greşit, nu spun că este prost, dar…
  • don't get me wrong, I'm not criticizing you nu mă înţelege greşit, nu te critic
  • you've got the wrong number numărul pe care îl aveţi este greşit
 • 2

  (reprehensible)
  • it is wrong to do este rău să faci
  • she hasn't done anything wrong nu a făcut nimic rău
  • it was wrong of me to do am greşit făcând (ceva)
  • it is wrong for sb to do nu este bine ca o persoană să facă
  • it is wrong that nu este bine ca
  • there's nothing wrong with or in sth nu este nimic în neregulă cu ceva
  • what's wrong with trying? ce este rău în a încerca?
  • (so) what's wrong with that? şi asta de ce nu este bună, mă rog?
 • 3

  (mistaken)
  • to be wrong a se înşela
  • that's where you're wrong aici greşeşti
  • how wrong can you be! cât de mult te înşeli!
  • I might be wrong s-ar putea să mă înşel
  • to be wrong about a se înşela în privinţa (unui lucru)
  • she was wrong about him s-a înşelat în privinţa lui
  • am I wrong in thinking that…? greşesc crezând că…?
  • to prove sb wrong a dovedi faptul că o persoană greşeşte
 • 4

  (not as it should be)
  • there is something (badly) wrong ceva nu este în regulă
  • there's something wrong with this computer ceva nu este în regulă cu computerul acesta
  • what's wrong with your arm? ce ai păţit la braţ?
  • what's wrong with you? ce ai?
  • nothing wrong is there? este totul în regulă?

adverb

 • 1

  • to get sth wrong a confunda
  • I think you've got it wrong cred că ai încurcat ceva
  • to go wrong a greşi
  • you won't go far wrong if… nu greşiţi foarte mult dacă…
  • you can't go wrong nu aveţi cum să greşiţi drumul

verb tranzitiv

 • 1

  (person/family) (treat unjustly) a se purta incorect faţă de